Harmonisatie milieuzones rond, communicatie erover start

12 november 2019

Gisteren stuurde staatssecretaris Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer over Harmonisatie milieuzones. Per 1 januari 2020 komt daarvoor een eenduidig systeem.

milieuzone

In haar brief geeft de staatssecretaris informatie over de communicatie-activiteiten om de weggebruiker over de harmonisatie te informeren, de handhaving van buitenlandse voertuigen en de verwachte invoering van milieuzones door gemeenten.

Een belangrijke reden voor harmonisatie is het voorkomen van een lappendeken (waarvoor RAI Vereniging de afgelopen jaren vaak aandacht vroeg) en het creëren van duidelijkheid voor de weggebruiker. Daarvoor zet de staatssecretaris een aantal communicatiemiddelen in.

Vanaf medio november staat alle informatie over de nieuwe regels voor milieuzones op www.milieuzones.nl. Samen met de gemeenten en belangenorganisaties zoals RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, Evofenedex en TLN, brengt IenW de informatie over de gewijzigde regels en de website breed onder de aandacht.

Auto’s uit andere lidstaten blijven nog wel een lastig punt: andere Europese lidstaten willen -met name uit privacy-overwegingen- onderling geen voertuiggegevens beschikbaar stellen, waardoor de staatssecretaris geen mogelijkheden ziet om bilaterale afspraken te maken. Zij blijft daarom streven naar een Europese aanpak, zodat op langere termijn benodigde voertuiggegevens uit heel de Europese Unie automatisch verwerkt kunnen worden. Tot die tijd kunnen gemeenten gebruik maken van de mogelijkheid tot handhaving door staandehouding.

De nieuwe milieuzones zullen zichtbaar worden gemaakt met andere borden etc en gebruikers van alle voertuigen gaan die tegenkomen.


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965