Circulaire economie in Aftermarket

14 november 2019

Dat Aftermarket volop bezig is met hergebruik, remanufacturing, refurbishment, rebuilding en revisie is een bekend gegeven. Hoe circulaire economie daarin zijn weg zal vinden is nog niet uitgekristalliseerd. Wat niet wegneemt dat wij graag ontwikkelingen, interessante tools en symposia met u delen.

Niet voor niets stond de ReMaTec 2019 volop in het teken van deze vormen van verduurzaming van de branche, en was er zelfs een speciale vakmiddag georganiseerd rondom dit thema.

En de Koninklijke Metaalunie organiseert op 10 december het symposium ‘De industrie maakt het circulair’. U maakt dan kennis met de nieuwste ontwikkelingen bij collega-ondernemers en ontdekt welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf om stappen te zetten naar een circulaire keten. Met bijdragen van Philips, Vanderlande, Mitsubishi, Circular Industries, Schelde Exotech, Alkondor en Aebi-Schmidt. U kunt zich hier aanmelden.

Kinderschoenen

Circulaire economie staat nog ‘in de kinderschoenen’, maar Nederland is koploper. In het kader van ‘toekomstbestendig zijn’ ziet RAI Vereniging het als haar taak om onze leden te ondersteunen bij de oriëntatie op de circulaire ontwikkeling.

Het lijkt misschien allemaal ver weg, maar er komt Europees én in Nederland steeds meer aandacht voor een circulaire economie. Vooral het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet hier sterk op in, samen met andere partijen zoals MVO Nederland.

Het Ministerie schreef onder meer voor de maakindustrie het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2013. En dat is niet voor niets. Groeiende productie en verkoop vraagt om meer grondstoffen. Er zijn grondstoffen die haast eindeloos beschikbaar lijken, en er zijn kritieke grondstoffen, waarvan bekend is dat deze nog voor 10 tot 20 jaar in de huidige mate beschikbaar zijn. Dat kan een risico vormen en daarom is het van belang om deze in kaart te brengen.

Grondstoffenscanner

Zijn bepaalde grondstoffen niet weg te denken bij refurbishment? Of verder in de keten, grondstoffen voor de fabricage en of inzet van de noodzakelijke machines? Om kritieke grondstoffen en de afhankelijkheid daarvan voor u organisatie in kaart te brengen, heeft het Ministerie EZK samen met anderen de ‘Grondstoffenscanner’ gelanceerd. Dit past binnen de ‘Actielijn Leveringszekerheid kritieke grondstoffen’ uit het Uitvoeringsprogramma. Deze scanner geeft inzicht in de mate van beschikbaarheid van grondstoffen, de stijgende vraag en kostprijs, en geeft u een risicoanalyse.

Wij nodigen u van harte uit om de scanner in te vullen en zo meer zicht te krijgen op uw grondstoffengebruik én op de mogelijke handreikingen en oplossingen die worden geboden om meer circulair te gaan werken. U vindt de grondstoffenscanner hier. U moet zich wel vooraf even aanmelden, u ontvangt meteen een bevestigingsmail en kunt direct aan de slag.

CIRCO - workshops

Maar hoe brengt u de kennis en inzichten van de grondstoffenscanner verder in uw organisatie? Eén van de mogelijkheden daarvoor is het volgen van een CIRCO workshop. CIRCO is een stichting en initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en heeft als doel Nederlandse bedrijven te ondersteunen naar circulaire productie en businessmodellen.

Over de workshop’s zegt CIRCO:

“Tijdens een CIRCO Workshop gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld als een concreet plan om morgen mee te beginnen”. Wij zullen u informeren als er relevante workshops voor de carrosseriebouw staan gepland en bevelen deze van harte aan.

RAI Vereniging wil verder gaan dan enkel te informeren. Nog dit jaar wordt er een groep samengesteld van leden die zich verder willen ontwikkelen op Circulaire Economie. Aangezien het hier om een ‘sectie-overstijgend thema’ gaat, zullen wij leden van alle secties uitnodigen. Wilt u zich al aanmelden of meer informatie willen, neemt u dan contact op met Chris van Dijk, beleidsadviseur Duurzame mobiliteit.

Dit is een van de onderwerpen behorend bij ons strategisch thema ‘Duurzaamheid en circulaire economie’, waarvan Chris de ‘trekker’ is.


Contactpersoon
Chris van Dijk
Chris van Dijk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4989