Tweede Kamer eist onafhankelijk onderzoek naar budgetneutraliteit omzetting WLTP

15 november 2019

Gisteravond heeft de Tweede Kamer de behandeling van het Belastingplan 2020 afgerond. In die plannen zat ook de vaststelling van de nieuwe BPM-tabel, die nodig is voor de overgang naar de WLTP.

Tweede Kamer

De uitkomst is dat de Tweede Kamer met het steunen van een motie (precieze tekst onderaan dit bericht) van Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD) de staatssecretaris van Financiën heeft gedwongen om extra onderzoek te doen naar de budgetneutraliteit van de overgang van NEDC naar WLTP.

De motie die werd aangenomen is het resultaat van intensieve lobby bij alle Tweede Kamerfracties in de laatste weken en dagen, in uitstekende samenwerking met BOVAG. Deze bleek nodig toen duidelijk werd dat staatssecretaris Snel, ondanks het omvangrijke rapport van KPMG, niet bereid bleek om de BPM-tabel aan te passen.

Voor de fijnproevers hier de weerlegging van alle stellingen van de staatssecretaris, zoals wij die met de Kamer hebben gedeeld.

Dank importeurs

De inbreng van de importeurs die hebben meegewerkt aan het KPMG-onderzoek is daarbij essentieel geweest, waarvoor wij hen zeer willen bedanken; het is voor hen veel (uitzoek)werk geweest.

Vervolgonderzoek

De volgende stap is om, samen met BOVAG, rond dit onderwerp er nu voor te zorgen dat (1) de juiste onderzoeksvraag wordt geformuleerd, (2) die wordt neergelegd bij een onafhankelijke, derde partij en (3) tijdig met de bevindingen komt, zodat de BPM-tabel die 1 juli 2020 van kracht wordt alsnog kan worden aangepast.

BPM-bedragen

Het Belastingplan als zodanig is wel aangenomen, zodat de importeurs uit moeten gaan van de BPM-bedragen per 1 januari 2020 en 1 juli 2020 zoals wij die eerder aan hebben gecommuniceerd.

 

MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN LODDERS

Voorgesteld 13 november 2019

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NEDC1-meetmethode in stappen is omgezet naar de WLTP-meetmethode; overwegende dat het kabinet heeft aangegeven dat de totale bpm-opbrengst niet zou moeten stijgen of dalen als gevolg van de implementatie van WLTP, en om die reden de bpm-tabellen heeft aangepast;

verzoekt de regering, onafhankelijk te laten toetsen of:

  • de omzetting van NEDC1 naar NEDC2
  • de omzetting van NEDC2 naar WLTP

ieder budgettair neutraal zijn gegaan op zowel macroniveau als voor de tien meest verkochte auto’s, en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.


Contactpersoon
Wijnand de Geus
Wijnand de Geus
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens / Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4912