BasisInspectieModule geeft inzicht in de vragenlijst van de Inspectie SZW

11 november 2019

De Inspectie SZW heeft een ‘BasisInspectieModule’ gepubliceerd die toepasbaar is op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers worden blootgesteld aan dieselmotoremmissie (DME).

RI&E

De module is bedoeld voor inspecteurs van de Inspectie SZW en bevat vragen die tijdens een inspectie gesteld kunnen worden. De informatie daarin is belangrijk voor alle bedrijven waar transport plaatsvindt met voertuigen die een dieselmotor hebben.

DME

Dieselrook bevat zogenaamd ‘elementair koolstof’ (EC), en dat is kankerverwekkend. EC is een maat voor het vaststellen van de blootstelling aan roetdeeltjes die zich bevinden in de uitlaatgassen van dieselmotoren. Waar er wordt gewerkt met dieselmotoren is het dus belangrijk dat er maatregelen worden genomen om blootstelling te voorkomen óf te beperken. Door de nieuwe BasisInspectieModule krijgen wij een beeld waarop een inspecteur van de Inspectie SZW let op het moment dat er een inspectie plaatsvindt.

Vragen die door de inspecteur gesteld kunnen worden zijn:

  • kunnen werknemers worden blootgesteld?

  • Kan de bron van het probleem worden weggenomen?

  • Zijn er maatregelen genomen om de uitstoot van DME te beperken?

  • Zijn er maatregelen om blootstelling aan DME te beperken?

  • Is de blootstelling beoordeeld (gemeten)?

 

Maatregelen en RI&E

Het is belangrijk dat de werkgever stilstaat bij bovenstaande vragen en de maatregelen neemt die nodig zijn. Om u hierbij te helpen kunt u gebruikmaken van onze branche Arbocatalogus Carrosseriebranche. Daarin staan de risico’s benoemd en worden praktische oplossingen gegeven om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Met welke onderdelen u aan de slag dient te gaan in uw bedrijf, zal blijken uit uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Gebruik daarvoor het RI&E branche instrument.

Voorbeelden van maatregelen die in de Arbocatalogus Carrosseriebranche terug te vinden zijn:

  • Vervanging van eigen voertuigen met een dieselmotor voor voertuigen met een andere aandrijving

  • Gebruik van een roetfilter bij het in- en uitrijden van voertuigen

  • Een afvoerslang die de uitlaat volledig omsluit

  • Afvoerkanalen die uitlaatgassen doelmatig afvoeren

  • Afzuigventilators met voldoende capaciteit