RDW-rapport recalls en Kamerbrief dieselfraude

24 januari 2020

In april 2019 informeerden wij u over de toenmalige stand van zaken rond recalls. Het ging toen onder meer om vragen die de RDW aan importeurs had voor haar onderzoek naar de mogelijkheden om de effectiviteit van terugroepacties te verbeteren.

Het RDW-rapport met de titel ‘Recall doen we samen; verbetering effectiviteit terugroepacties’ is gisteren door de minister van Milieu en Wonen, mede namens de minister van IenW, aan de Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij de ‘zevende overzichtsbrief dieselfraude’.

Hieronder kunt u als lid een memo downloaden met een uitvoeriger toelichting.


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971