In de brand? Uit de brand!

5 februari 2020

U moet er niet aan denken: uw bedrijf wordt getroffen door brand. Dan krijgt u niet alleen te maken met de herstelkosten van de (brand)schade zelf, maar ook met de gevolgen daarvan voor uw bedrijfsvoering: de gevolgschade.

Mogelijk komt uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stil te liggen. Dan lopen de inkomsten (omzet) terug, terwijl uw vaste lasten grotendeels op hetzelfde niveau blijven.

Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen deze financiële gevolgschade. In geval van materiële schade aan de opstal en/of de inhoud ontvangt u, over een vooraf overeengekomen periode, een uitkering waarvan u de vaste lasten kunt betalen en waardoor de brutowinst gehandhaafd blijft. Voor de continuïteit van uw onderneming is deze verzekering dus van groot belang.

Voorkom onderverzekering bij uw bedrijfsschadeverzekering

Het jaarlijks controleren van het verzekerde jaarbelang (en indien nodig aanpassen) is van groot belang om onderverzekering te voorkomen. U kunt op twee manieren de juiste verzekerde som berekenen. Dit kan door de variabele kosten af te trekken van de omzet of door de nettowinst (voor de belasting) en de vaste kosten bij elkaar op te tellen.

Daarnaast is het raadzaam om ook rekening te houden met de verwachtingen voor het komende jaar.

Als u een sterke groei of daling in uw bedrijf verwacht, dan kan hiermee rekening worden gehouden bij het bepalen van de verzekerde som. Daarnaast is het ook verstandig om te controleren of de verzekerde uitkeringstermijn van uw bedrijfsschadeverzekering nog wel bij uw bedrijf past.

Advies op maat

Heeft uw vragen over de bedrijfsschadeverzekering of wilt u een vrijblijvend persoonlijk advies voor uw bedrijf? Dan kunt contact opnemen met Lesley Haffmans, adviseur bij de RAI Verzekeringsdienst, bereikbaar op 06-11 32 95 65 en info@raiverzekeringsdienst.nl.