Wat vindt RAI Vereniging daar nou van?

10 februari 2020

Eén van de kernactiviteiten van RAI Vereniging is de belangenbehartiging in politiek Den Haag. Naast persoonlijke gesprekken en digitale communicatie met bewindspersonen, ambtenaren en Tweede en Eerste Kamerleden zetten we onze visie op relevante onderwerpen doorgaans ook op papier. In de vorm van position papers.

Een position paper is een document dat wordt opgesteld om bijvoorbeeld politici, adviserende colleges, de media of bestuurlijke gremia te overtuigen of te interesseren voor ons standpunt of onze visie. Kortom, het antwoord op de vraag “Wat vindt RAI Vereniging daar nou van?”

Soms worden position papers opgesteld zonder een directe aanleiding, maar vaker is een aanstaand debat of schriftelijke vragenronde over een politiek onderwerp een goede reden om er één op te stellen, zodat Kamerleden kennis kunnen nemen van de visie van RAI Vereniging en die desgewenst kunnen meenemen in hun eigen mondelinge of schriftelijke inbreng. Of dit gebeurt is uiteraard volledig aan Kamerleden, die op basis van de inbreng van alle belanghebbenden altijd hun eigen belangenafweging maken.

Doorgaans stellen ontvangers in het politieke veld de door RAI Vereniging toegestuurde informatie zeer op prijs, zo bleek ook uit het externe onderzoek naar onze public-affairsactiviteiten dat bureau Ergo medio vorig jaar publiceerde. Regelmatig horen we overigens van andere belangenorganisaties dat zij waarderen hoe transparant RAI Vereniging is over haar standpunten, die allemaal gewoon op de website te downloaden zijn.

Op dit moment zijn er position papers over onderwerpen in de volgende categorieen:

De position papers zijn in omgekeerd chronologische volgorde op deze pagina online geplaatst, zodat de meest recente altijd bovenaan staan.

RAI Vereniging blijft ook dit jaar werken aan uitbreiding van het aantal position papers en onderwerpen. Mocht er volgens u een relevant onderwerp ontbreken, laat dan vooral horen aan Miranda Maasman.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949