SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

17 februari 2020

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt en in de techniek is ‘een leven lang ontwikkelen’ van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Ondernemers die daarin investeren kunnen vanaf 2 maart 2020 SLIM-subsidie aanvragen.

subsidiewijzer

Voor wie en waarvoor is SLIM?

De subsidieregeling staat open voor: individuele mkb-ondernemingen (u dus), samenwerkingsverbanden in het mkb (zoals brancheorganisaties) en tot slot voor grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie.

U kunt van 2 t/m 31 maart SLIM-subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Bij deze regeling geldt wederom: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op de website van SZW.

 


Contactpersoon
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993