Impressie van onze Workshop Robotica

19 februari 2020

Op 6 februari 2020 was bij VDL Weweler in Apeldoorn de workshop Robotica, georganiseerd door RAI Automotive Industry NL en RAI CarrosserieNL. Hier een korte impressie.

VDL Weweler heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in robots. Door het hoge gewicht van de bladveren die bij VDL Weweler gemaakt worden, was het werk zwaar. Daarnaast komt er bij het fabricageproces erg veel warmte vrij en materialen zijn heet. Met robots wordt dit werk makkelijker gemaakt.

Waren er in 1995 nog 2 robots in het bedrijf, inmiddels zijn dat er ongeveer 40 stuks. Naast veren maken is automatisering een kerncompetentie geworden bij VDL Weweler. Het bedrijf heeft zelf de kennis van de robots en het automatiseren in huis. Hierdoor zijn zij minder afhankelijk van toeleveranciers en de toeleverancier neemt deze proceskennis niet mee naar zijn volgende klant.

In de afgelopen jaren heeft VDLWeweler veel gedaan aan het versimpelen van onder andere de klemmen waar de robot de werkstukken mee opgepakt. De robot is helemaal onderdeel geworden van het productieproces. De komst van de robots bracht een sociale innovatie gebracht: mensen moesten van spierballen naar hersenen. Ook werd er gewerkt in 5 ploegendienst in plaats van een dagploeg.

Door de robots is concurrentie met andere wereldspelers weer erg goed mogelijk. De kosten van het arbeidsloon zijn in verhouding gering en de prijs van een robot en het staal is overal nagenoeg gelijk.

Valk Welding verzorgde een presentatie gegeven waarbij duidelijk werd dat in loop van tijd ook de lasrobot een grote ontwikkeling doorgemaakt heeft. Hierdoor is het niet meer zo dat er alleen nog maar grote series gelast hoeven te worden. Ook bij kleine series en enkele stuks zijn lasrobots mogelijk. Voor de nieuwste robots is zelfs geen robotkennis meer nodig.

Behalve lasrobots zijn er nog heel veel verschillende soorten robots. Fanuc liet de verschillende andere type robots zien. Zij produceren worden maandelijks 11.000 robots in Japan. Ook bij deze robots wordt de intelligentie steeds hoger waardoor het inleren van de robots steeds eenvoudiger wordt.

De laatste spreker was van het Fieldlab Industrial Robotics. Dat onderzoekt, onderwijst en certificeert op het gebied van robots. Met het onderzoek willen ze best practises rondom het toepassen van de robot gaan vastleggen.

Wanneer overwogen wordt om een robot in te gaan zetten moet de insteek niet zijn om de robot de mens te laten vervangen. De werknemer en de robot moeten gaan samenwerken. En als het goed is wordt er straks door de robot meer gedaan dan wat de werknemer alleen kon doen.

Heel veel werkzaamheden zijn aangepast op de mens. Wanneer overwogen wordt om werkzaamheden door robots te laten uitvoeren moet ook gekeken worden of bijvoorbeeld het product of onderdelen van het product aangepast kunnen worden. Want een robot kan mogelijk meer dan een mens. Een voorbeeld hiervan is de baksteen, vorm gegeven voor de metselaar. Maar een robot zou de muur op een andere manier veel sneller kunnen ‘metselen’. Anders denken is dus zeker ook nodig.

Aan het einde van de workshop was er ruimte voor een uitgebreide rondleiding bij VDL Weweler. Onder andere is de productie van de bladveren bekeken, die uitsluitend door robots wordt uitgevoerd waarbij er een aantal operators aanwezig is. Bij een bepaalde assemblagestraat waren juist geen robots te vinden, hier was het mensenwerk. Als familiebedrijf heeft VDL Weweler ervoor gekozen om medewerkers die niet tot procesoperator omgeschoold konden worden hier deel te laten nemen aan het productieproces.

We kunnen terugkijken op een interessante en leerzame middag. Met dank aan VDL Weweler voor de gastvrijheid en aan alle bezoekers en sprekers voor hun tijd en interesse.


Contactpersoon
Jean Pierre Heijster
Jean Pierre Heijster
Programma Manager Materials & Manufacturing
+31 6 22 47 19 86
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992