Nieuwe GSR

19 februari 2020

In januari informeerden wij u al over het verplicht worden van TPMS (bandenspanningcontrolesysteem) op aanhangwagens en opleggers, als onderdeel van de nieuwe GSR. Hieronder, en uitgebreider in de Toelichting (ledendownload) onderaan deze pagina, gaan we nader in op die nieuwe GSR. Ook bij het eerstkomende Technisch Overleg Bedrijfswagens (TOB) zullen we hieraan aandacht besteden.

Europese commissie

>> Ons bericht over TPMS.

Verordening 661/2009 is de Verordening over de ‘algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden’, veelal aangeduid met de letters GSR naar de Engelstalige titel ‘General Safety Regulation’.

Met de GSR werd – voor een aantal onderwerpen - overgeschakeld naar de toepassing van Reglementen, en werd een aantal nieuwe veiligheids- en milieuvoorzieningen geïntroduceerd.

In november 2019 is de ‘nieuwe GSR’ gepubliceerd, Verordening 2019/2144, waarin de lijn van de oorspronkelijke GSR wordt voortgezet:

  • verdere overschakeling naar Reglementen (waardoor slechts een handvol Richtlijnen en Verordeningen van de EU blijft bestaan)
  • de verplichtstelling van weer een aantal nieuwe - ‘moderne elektronische’ -  veiligheidssystemen.

Voor veel van die nieuwe systemen moeten de inhoudelijke technische eisen nog worden opgesteld; de ingangsdata zijn echter wel al door de EU vastgelegd.

In bijlage II van de nieuwe GSR wordt per onderwerp aangegeven aan welk ECE Reglement moet worden voldaan.

Bij alle nieuwe systemen en voorzieningen die geïntroduceerd worden staat– vanwege het nog ontbreken van de betreffende Reglementen - (nog) niets ingevuld in de kolom ‘regelgeving’. Van een aantal al bestaande onderwerpen wordt de betreffende Verordeningen met technische eisen ingetrokken, en vervangen door een ‘uitvoeringshandeling’; dat zal waarschijnlijk ook een – nog op te stellen - Reglement zijn.

Aan welke versie van een (bestaand) Reglement moet worden voldaan, staat genoemd in bijlage I van de GSR.

Download

Een uitgebreidere toelichting op het bovenstaande vindt u in ons document, dat leden hieronder kunnen downloaden.

Bij het eerstkomende TOB, eind maart, besteden wij uitgebreid aandacht aan de nieuwe GSR; over de precieze datum van het TOB zullen wij u op korte termijn informeren.

Meer informatie: Kees Pereboom


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971