Moet de werkgever het eigen risico van de zorgverzekering van werknemer na een bedrijfsongeval vergoeden?

20 februari 2020

Stel uw werknemer heeft een geblesseerde vinger, dat op de werkvloer is opgelopen (vinger is tussen een portier van een auto gekomen). Werknemer moet vervolgens naar het ziekenhuis om foto’s te laten maken. Moet de werkgever dan het eigen risico, behorende bij de zorgverzekering van werknemer, vergoeden?

Een werkgever is op grond van de wet verplicht om die maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om ongevallen te voorkomen. Als daaraan niet is voldaan, dan is de werkgever aansprakelijk voor bijvoorbeeld letselschade door een bedrijfsongeval. Bij letsel of andere schade kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van foto’s in het ziekenhuis, een snee in de hand die (in het ziekenhuis) gehecht moet worden of behandelingen bij een fysiotherapeut ten gevolge van een bedrijfsongeval. Als de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade ten gevolge van een bedrijfsongeval, dan zijn ook de kosten van het eigen risico voor rekening van de werkgever.

Voor de vraag of de werkgever met succes aansprakelijk gesteld kan worden door de werknemer moet dus getoetst worden of de werkgever de zorgplicht is nagekomen. Deze toets, die wordt gemaakt door een rechter, is een zware. Er wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waaronder: heeft de werkgever de werknemers voldoende geïnformeerd? Zijn risico’s in kaart gebracht in een Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Is er voldoende gedaan om de risico’s te voorkomen? Zijn de juiste maatregelen getroffen? Zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld? Werd er gecontroleerd op het naleven van de regels? 

Verzekering

Werkgevers beschermen zich doorgaans tegen mogelijke aansprakelijkheid door een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten. In dat geval vergoedt de verzekeraar de kosten van het bedrijfsongeval en de gevolgen daarvan. Het is dus zaak om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij uw bedrijfsongevallenverzekeraar en altijd de hulp van een advocaat letselschade in te schakelen. 

Mocht u te maken krijgen met een bedrijfsongeval, neem dan altijd contact op met onze juridische helpdesk. Bedrijfsongevallen waarbij sprake is van (ernstig) letsel dienen gemeld te worden bij de Inspectie SZW. Voor informatie over verzekeringen kunt u terecht bij de RAI Verzekeringsdienst.