Extra geld voor snelfietspaden

26 maart 2020

Omdat fietsgebruik grote maatschappelijke voordelen heeft en bijdraagt aan belangrijke nationale doelen, zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid, heeft het kabinet 100 miljoen euro uitgetrokken.

Fietssnelweg

Dit geld is bestemd voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij OV-knooppunten. De aanleg van snelfietsroutes is één van de maatregelen waarvoor subsidies beschikbaar komen. Hoe dit formeel wordt geregeld is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant

RAI Vereniging zet zich in om ook speed pedelecs gebruik te laten maken van deze snelfietsroutes. Voor nieuwe snelfiestroutes roept RAI Vereniging op bij de aanleg al rekening te houden met deze snelle fietsen, die een belangrijke rol kunnen vervullen in het emissievrije en gezonde woon-werkverkeer en als bij-effect de filedruk kunnen verminderen.
Nu de speed pedelec wettelijk als brommer wordt gezien zijn ze op dit moment in principe niet toegestaan op het fietspad, zelfs niet wanneer even langzaam wordt gereden als op de fiets.