Impact analyse coronacrisis

26 maart 2020

Sinds begin maart wordt Nederland geconfronteerd met effecten van het coronavirus. Op dit moment worden wij gevraagd door diverse overheidsinstanties wat het effect is van deze epidemie op de mobiliteitssector.

Graag willen wij als branchevereniging een beeld krijgen van de effecten die de coronacrisis op uw bedrijf heeft. Weliswaar is de crisis nog lang niet voorbij, maar wij zouden u toch al graag willen vragen welk effect de overheidsmaatregelen op uw bedrijf hebben. Wij kunnen deze informatie gebruiken in onze gesprekken met de verschillende ministeries om te bekijken welke hulpmaatregelen gewenst zijn.

Wij voeren deze enquête uit op sectieniveau. Op deze manier krijgen wij een beeld van de mate waarin de verschillende sectoren getroffen worden door de crisis en welke hulpmaatregelen het meest gewenst zijn binnen de diverse sectoren. Per bedrijf is er één enquête verstuurd.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en op de hoogte te houden van de meest actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis, heeft RAI Vereniging voor haar leden een informatiepagina samengesteld.