Battery Day IV geannuleerd

10 maart 2020

Helaas is besloten om Battery Day IV te annuleren.

li-ion accu

Na 3 voorgaande succesvolle Battery Day’s zal RAI Automotive Industry NL, samen met de overige secties van de RAI Vereniging, op 30 maart 2020 Battery Day IV organiseren. Dit evenement wordt, samen met het IAP (Innovatiecluster duurzame mobiliteit), georganiseerd voor de gehele RAI Vereniging, haar leden, betrokkenen en overige geïnteresseerden.

Omwille van de centrale locatie in het land is er dit keer gekozen voor Van der Valk Hotel Houten.

Datum:              30 maart 2020, 13:00 – 18:00 uur
Locatie:             Van der Valk Hotel Houten
Adres:                Hoofdveste 25,  3992 DH  HOUTEN

De dag zal starten met een presentatie door Stella  “Een gebruikerservaring van een fietsfabrikant”. Stella zal u alles vertellen over de ervaringen die zij hebben opgedaan omtrent batterijopslag. 
Vervolgens zal Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) ingaan op het thema "De risico’s voor de omgeving bij een incident".
Brandweer Nederland presenteert "De uitdagingen bij de NL energietransitie" vanuit het perspectief van de hulpverlener.
Na deze ervaringen en visies zal een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, het thema “Circulaire Rijksoverheid risicobeheersing opslag” toelichten en uiteenzetten hoe de Rijksoverheid via de (concept) circulaire risicobeheersing LITHIUM-ION ENERGIEDRAGERS, aanwijzingen zal gaan geven aan het bevoegd gezag van de regionale overheden.
Tot slot zal de voorzitter van het PGS37 team de "Stand van zaken PGS37" presenteren over de toekomstige wetgeving voor de opslag van LITHIUM-ION energiedragers zoals dat vastgelegd gaat worden in de 37e Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS37).

Het inhoudelijke deel van de Battery Day IV eindigt met een forumdiscussie waarin de zaal de gelegenheid wordt gegeven om vragen te stellen aan alle sprekers.

Programma (onder voorbehoud)

13:00 - Ontvangst en registratie

13:30 - Welkom en introductie door RAI Automotive Industry NL

13:50 - “Een gebruikerservaring van een fietsfabrikant”

14:20 - "De risico’s voor de omgeving bij een incident"

14:35 - "De uitdagingen bij de NL energietransitie"

15:05 – Pauze (koffie, thee en versnapering)

15:20 - “Circulaire Rijksoverheid risicobeheersing opslag” 

15:50 - "Stand van zaken PGS37"

16:20 - Forumdiscussie en conclusies

16:55 - Afsluiting formele gedeelte en dankwoord

17:00 –Netwerkgesprekken en afsluitborrel

18:00 - Einde bijeenkomst

 

 


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972
Gerard Koning
Gerard Koning
Programma Manager Green Mobility
+31 6 29 39 53 52