Tevreden met kanttekeningen: RAI Vereniging reageert op internetconsultatie EV subsidie

1 april 2020

RAI Vereniging is blij met het voornemen tot een subsidieregeling voor elektrische personenauto’s voor particulieren. Maar verbeterpunten zijn er ook.

elektrische auto

RAI Vereniging heeft in nauw overleg met PA commissie Auto’s dit position paper ingediend waarin wordt ingegaan op zoveel de voordelen als de verbeterpunten van deze regeling.

Een groot voordeel van de regeling is dat deze emissievrij rijden voor de particulier meer bereikbaar maakt. Emissieloze auto’s waren tot op heden meestal leaseauto’s en de regeling zorgt voor een betere balans tussen zakelijk en privé. En natuurlijk is het ook voor het klimaat positief als door deze regeling daadwerkelijk meer emissievrije auto’s op de weg komen, zowel nieuw als tweedehands.

Verbeterpunten
Wel ziet RAI Vereniging nog een aantal verbeterpunten. Zo is nog niet bekend wanneer de regeling van kracht wordt en wat het budget per jaar wordt. Het is zaak dat hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt, vooral om een kopersstaking te voorkomen en de verkoop snel op gang te brengen. Duidelijkheid is eveneens gewenst over het begrip ‘cataloguswaarde’. Dat waterstofvoertuigen door hun cataloguswaarde in het geheel niet in aanmerking komen voor subsidie is ook een punt van aandacht. Tot slot ziet RAI Vereniging de minimale actieradius van 120 km als onuitvoerbaar en overbodig en zet zij vraagtekens bij de juridische haalbaarheid van dit criterium dat geen basis vindt in Europese normen.  

Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties (zo’n 290) bekeken en wordt de regeling mogelijk nog aangepast. Dan volgt een verslag op hoofdlijnen waarin de overheid uitlegt wat er wordt gedaan met de reacties uit deze internetconsultatie. Als de regeling tzt definitief is, wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting gaat dit proces relatief snel, en dat is ook waar RAI Vereniging en andere belanghebbenden op aandringen. De consultatietermijn was ook al relatief kort. 

Tot slot: binnenkort staat ook een Internetconsultatie op de planning over een subsidieregeling voor elektrische bestelwagens. RAI Vereniging zal ook aan die consultatie deelnemen en daarbij wederom de PA commissie betrekken. 


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949