Voorwaarden NOW bekend gemaakt

31 maart 2020

Het ministerie van SZW heeft 31 maart de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt.

Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf maandag 6 april een aanvraag indienen. De aanvraagperiode loopt tot 31 mei 2020.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot ontvangen.

Klik hier voor het KvK Coronaloket of het nieuwsbericht van het ministerie van SZW met meer informatie over de voorwaarden.