NOW aangevraagd? Medewerkers informeren

7 april 2020

De coronacrisis leidt ook in de mobiliteitsbranche tot omzetverlies, terwijl de kosten, zoals salarisbetalingen, grotendeels doorlopen. Sinds maandag 6 april kunnen werkgevers een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten op basis van de zogenaamde NOW-regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). Die regeling is toegankelijk voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. De NOW-subsidie kan worden aangevraagd via deze pagina van de site van uitvoeringsinstantie UWV. Advies: verzamel alle benodigde informatie (zie de checklist) alvorens het aanvraagformulier in te vullen.

Wordt een NOW-subsidie daadwerkelijk verleend, dan gelden voor de werkgever enkele verplichtingen. Eén daarvan is het informeren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, of -bij het ontbreken daarvan- medewerkers over verlening van de subsidie.

Deze voorbeeldbrief kan daarvoor als basis worden gebruikt.

Werkgevers kunnen met hun vragen over de NOW en andere juridische kwesties terecht bij de juridische helpdesk via juridisch@raivereniging.nl of via (088) 501 10 30.