NOW regeling na 31 mei?

8 april 2020

Bij RAI Vereniging komen nu regelmatig vragen binnen over de NOW-regeling. Eén van de vragen is wat er gebeurt als straks de eerste drie maanden van deze tegemoetkoming in de loonkosten weer voorbij zijn. Daarover is al nagedacht. De mogelijkheid om de noodmaatregel met drie maanden te verlengen wordt in de regeling zelfs nadrukkelijk opengehouden.

Voor 1 juni 2020 komt daarover meer informatie, zodat een tweede ronde naadloos zou aansluiten aan de eerste aanvraagperiode, die op 31 mei eindigt. Het is allerminst zeker dat een voortzetting van de NOW-regeling er dan hetzelfde uit gaat zien.

Zo kunnen er nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd, bijvoorbeeld aan de hoogte van de omzetdrempel, de hoogte van de subsidie, een lagere forfaitaire toeslag op de loonsom, een lagere aftoppingsgrens of aanvullende voorwaarden als afspraken met een werknemersvertegenwoordiging of een scholingsverplichting. Op de speciale coronapagina van de website van RAI Vereniging zijn alle relevante ontwikkelingen te volgen.

Werkgevers die nu een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW-regeling hebben aangevraagd zijn verplicht dit aan hun medewerkers mede te delen. Deze voorbeeldbrief  kan dienen als basis voor die mededeling