Sectie Personenauto’s en ACEA in overleg met ministeries over data uit voertuigen

9 april 2020

Vorige week vond een overleg plaats over data uit voertuigen tussen een delegatie van de Sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens en ACEA met ambtenaren van I&W en EZK. De concrete aanleiding hiervoor was het recent aan de Kamer gezonden onderzoek van Ecorys over de “toegang tot voertuigdata en interfaces”.

hacken car data

Ecorys onderzocht, in opdracht van I&W en EZK, de vraag of, en in welke mate er sprake is van mededingingsbeperking door autofabrikanten voor wat betreft de toegang tot voertuigdata en voertuiginterfaces door derde partijen. Denk aan onafhankelijke autobedrijven, leasemaatschappijen, schadebedrijven, etc.

Deze derde partijen hebben zich onlangs verenigd in de AFCAR-Alliantie en voeren een actieve lobby, waaronder gesprekken met de ministeries. Het overleg van vorige week was bedoeld om de zienswijze en standpunten van specifiek de autofabrikanten nog eens nader toe te lichten tegen de achtergrond van het Ecorys-rapport. De autofabrikanten zijn van mening dat het Ecorysrapport niet in alle gevallen hun standpunten voldoende genuanceerd weergeeft.

De ministeries hebben hier goede nota van genomen en hebben de fabrikanten uitgenodigd om met meer concrete voorbeelden te komen die aangeven dat de fabrikanten het goed hebben geregeld en er geen sprake is van mededingingsbeperking. Dit zou onder meer kunnen met behulp van werkbezoeken.


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566