Update coronamaatregelen

9 april 2020

De coronacisis blijft voorlopig voortduren en het wordt steeds duidelijker dat het huidige pakket aan maatregelen van het kabinet niet genoeg zal zijn voor nu en in de nasleep van de crisis.

Daarom heeft het kabinet deze week met onderstaande brief een aantal uitbreidingen op het pakket bekendgemaakt. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen:

Verruiming garantie kredieten MMKB
Het garantiepercentage in de BMKB gaat van 90 naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro. De door ons bekritiseerde provisie die ondernemers voor de BMKB moeten betalen, wordt bijna gehalveerd van 3,9 naar 2 procent. Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro. De garantieregeling voor grotere kredieten tot 150 miljoen euro (GO/c-regeling) wordt verruimd. De overheid staat vanaf nu garant voor een hoger percentage (was 50 procent; wordt 80 procent voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen en 90 procent voor mkb-bedrijven met omzet tot 50 miljoen).

Garantie kredietverzekeringen
Het ministerie van Financiën werkt aan een staatsgarantie op kredietverzekeringen voor het hele jaar 2020, die snel in werking moet treden om te voorkomen dat kredietverzekeraars genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen. Het gaat om een bedrag van circa 12 miljard euro (op een totaal van 110 miljard aan kredietlimieten uitgegeven door Nederlandse kredietverzekeraars). De details worden nog uitgewerkt. Ook moet voor deze maatregel goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie

Uitbreiding sectoren eenmalige tegemoetkoming TOGS (4000 euro regeling)
De coronacrisis raakt meer sectoren dan in eerste instantie voorzien. Daarom heeft het kabinet bekendgemaakt dat zij de doelgroep voor de steunmaatregel eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) uitbreidt naar een aantal andere sectoren. Ook ‘winkels in fietsen en bromfietsen’ en 'groothandel in fietsen en bromfietsen' kunnen daardoor binnenkort beroep doen op deze financiële steun. De TOGS is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers in de vorm van een belastingvrije gift van 4.000 euro. De gift is bedoeld voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. In eerste instantie werd alleen gekeken naar sectoren die direct getroffen werden door de volgende drie overheidsmaatregelen: gedwongen sluiting van bepaalde bedrijven, het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen en het negatieve reisadvies. Ondernemers in de sector non-food mogen gewoon open mogen blijven, dus daarvoor was de regeling eerder niet toegankelijk. Maar doordat mensen het dwingende overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te blijven en anders 1,5 afstand te houden over het algemeen goed opvolgen lopen de omzetten intussen wel sterk terug. Vandaar dat bij nader inzien is besloten tot uitbreiding van de doelgroep van deze steunmaatregel naar onder andere ‘winkels in fietsen en bromfietsen’, ‘verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease) en verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen en campers en benzinestations. Bekijk meer informatie en vragen de TOGS aan. 

NOW - loonkostencompensatie
Meteen vanaf maandag 6 april liep het storm bij het UWV-loket voor de aanvraag van de NOW-regeling. Het bedrijfsleven is over algemeen blij met de NOW-regeling, maar dat omzetverlies berekend moet worden per fiscale eenheid wordt door sommigen als onredelijk gezien. Onder andere BOVAG heeft hier een brief over gestuurd. Daarnaast loopt de regeling tot eind mei, waardoor seizoensgebonden sectoren achter het net gaan vissen, als zij voor loonkostencompensatie aankloppen. In de regeling zelf is al voorzien in eventuele voortzetting, dus het is heel wel mogelijk is dat werkgevers ook na de eerste drie maanden nog een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen. Maar die regeling kan er dan anders uit komen te zien, bijvoorbeeld andere eisen of een andere tegemoetkoming. Daarover komt voor 1 juni duidelijkheid, dat de periodes in ieder geval wel naadloos op elkaar aansluiten.  

Wordt een NOW-subsidie daadwerkelijk verleend, dan gelden voor de werkgever enkele verplichtingen. Eén daarvan is het informeren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, of -bij het ontbreken daarvan- medewerkers over verlening van de subsidie. Deze voorbeeldbrief kan daarvoor als basis worden gebruikt.

Jonge en snelgroeiende bedrijven
Er komen extra financieringsmogelijkheden (€100 mln.) via de regionale investeringsmaatschappijen (ROM’s) en Invest-NL. Deze middelen zijn bedoeld voor jonge, startende en snelgroeiende bedrijven die in de problemen dreigen te komen, doordat zij bijvoorbeeld buiten sommige regelingen vallen en nog weinig reserves hebben.