VNO-NCW bepleit aanpassing NOW-regeling

14 april 2020

RAI Vereniging is over het algemeen zeer te spreken over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Die geeft ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten in geval van omzetdaling van tenminste 20%.

VNO NCW logo

Niet alle ondernemers zijn hiermee geholpen en daarom brengt VNO-NCW een aantal verbeterpunten onder de aandacht van minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid. Omdat sommige leden van RAI Vereniging zich hebben gemeld met dezelfde suggesties leek het goed hierover te rapporteren. Het gaat om de volgende oplossingen:

  1. Omzetverlies niet langer berekenen op basis van de gehele fiscale eenheid, maar per onderneming. Blijft de eis van de fiscale eenheid in stand dan zouden teveel bedrijven geen gebruik kunnen maken van de NOW regeling. Dan komt een groot deel van de banen daar alsnog te vervallen en verliezen die mensen koopkracht.
  2. Voor bedrijven die de effecten van de crisis pas in de zomerperiode in volle omvang ervaren is het zaak dat zij dán op gelijke wijze van de NOW gebruik kunnen maken.
  3. Om ondernemingen met seizoensactiviteiten, die een relatief groot deel van hun omzet in een beperkt aantal maanden vergaren tegemoet te komen zouden dit soort bedrijven hun omzet moeten mogen vergelijken met dezelfde referentieperiode in het voorgaande jaar.

Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949