RDW-update over dienstverlening tijdens coronacrisis

15 april 2020

De RDW heeft ons geïnformeerd over de actuele stand van zaken bij hun dienstverlening naar aanleiding van eerder genomen Coronamaatregelen.

De focus van de RDW is sinds de uitbraak van het coronavirus steeds gericht op de continuïteit van cruciale dienstverlening én het garanderen van een veilige (werk)omgeving voor medewerkers en klanten. Zij wil de komende periode stapsgewijs de dienstverlening uitbreiden, uiteraard rekening houdend met de RIVM-richtlijnen.

Op de RDW-website staat uiteraard steeds de meest actuele informatie. Hieronder een overzicht dat wij van hen ontvingen van onderwerpen die in het bijzonder van belang voor onze achterban.

Keuringsstations

Momenteel zijn 9 van de 16 keuringsstations geopend. Men werkt hier in twee ploegendiensten om te zorgen dat de besmettingsrisico’s zo laag mogelijk zijn. Op de keuringsstations worden op dit moment alleen cruciale keuringen voor de transport- en landbouwsector uitgevoerd. Dit blijft in ieder geval tot eind april (week 18) ongewijzigd. Ook kunnen er overschrijvingen worden gedaan met buitenlandse identiteitsbewijzen.

Importkeuringen

De tijdelijke coronaprocedure Individuele inschrijvingen is nu verder uitgebreid. Sinds donderdag 9 april is het voor erkende bedrijven mogelijk om naast personenauto’s (categorie M1) ook motorfietsen (categorie L) en lichte bedrijfsauto’s (categorie N1) via de tijdelijke procedure aan te melden voor keuring. Het criterium ‘voertuig is reeds verkocht’ is voor al deze categorieën niet (meer) van toepassing.

De RDW houdt toezicht op de erkenninghouders die gebruik maken van dit tijdelijke importproces door middel van steekproeven. Dit kan betekenen dat de RDW een voertuig ter controle oproept om naar het keuringsstation te komen.

Op dit moment kan men nog geen duidelijkheid over de doorlooptijd van de aanvragen geven zoals gebruikelijk onder normale omstandigheden. RDW doet er alles aan om alle aanvragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Zware bedrijfsauto’s en schadekeuringen

De RDW verwacht dat ook of importkeuringen voor zware bedrijfsauto’s en schadekeuringen op korte termijn weer doorgang kunnen vinden. Naar verwachting zijn deze processen in week 18 (28 april) operationeel. Dit onder de voorwaarde dat dit blijft passen in het beleid van het Kabinet en RIVM-richtlijnen.

APK

Het is goed te horen dat door diverse branchepartijen en erkenninghouders mee wordt gedacht met het ontzorgen van de voertuigeigenaar. Bijvoorbeeld door het halen en brengen van voertuigen kan de APK gewoon doorgaan. De APK-dienstverlening draait op dit moment als normaal.


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971