Minister en staatssecretaris van IenW informeren Kamer over hun coronamaatregelen

16 april 2020

Het op gang houden van transport in deze tijd van crisis is vitaal voor de Nederlandse samenleving. Dat is niet alleen de visie van RAI Vereniging en de Mobiliteitsalliantie, maar ook van kabinet.

Met deze brief informeerden minister Van Nieuwenhuizen en de Staatssecretaris van IenW, vandaag de Kamer over de coronamaatregelen die het ministerie van IenW heeft getroffen om een aantal uitdagingen op het vlak van mobiliteit het hoofd te bieden. De brief gaat in op de volgende thema’s:

a. Certificaten, bewijzen, (deel)examens en rijbewijzen
b. Dienstverlening APK
c. Inspectie Leefomgeving en Transport
d. Rij- en rusttijden
e. Goederenvervoer over de weg

APK
Met name de APK-dienstverlening lijkt relevant voor de leden van RAI Vereniging. Het goede nieuws is dat die momenteel normaal draait. De meeste garages zijn gewoon open en er worden op dit moment dagelijks zelfs meer APK’s uitgevoerd dan vorig jaar rond deze tijd. Garages volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben diverse maatregelen genomen om auto’s te kunnen blijven keuren, zoals het halen en brengen van auto’s. De steekproeven op de uitvoering van de APK door de Dienst Wegverkeer (RDW) gaan ook door, en ook de RDW volgt daarbij de richtlijnen van het RIVM. Mensen werkzaam in de zorg of in een ander vitaal beroep of mensen die door COVID-19 vast zitten in het buitenland en die echt geen gelegenheid hebben om de APK-keuring te laten uitvoeren, kunnen contact opnemen met de RDW. Er wordt dan geprobeerd om in overleg tot een goede oplossing te komen. De RDW ontvangt daarnaast ook veel vragen van bezorgde burgers die hun APK niet kunnen laten uitvoeren omdat zij niet naar de garage kunnen of durven.

RAI Vereniging is voortdurend in contact met het ministerie van IenW over vraagstukken waarmee leden te maken hebben in de coronacrisis. Het eerstvolgende gesprek met de minister staat gepland op 21 april. Dat is alweer het derde gesprek, en er zullen er meer volgen.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949