Oplossingen in zicht voor problemen door fiscale eenheid en seizoensinvloeden

16 april 2020

Dinsdag was er in Tweede Kamer een zogenaamde wetgevingsoverleg met minister Koolmees van SZW over de steunmaatregelen die de economische gevolgen van de coronacrisis moeten verzachten, zoals de TOGS (de ‘4000-euroregeling) en de NOW-regeling (tegemoetkoming in de loonkosten).

Tweede Kamer

Uit peilingen onder de leden van RAI Vereniging is gebleken dat onder meer seizoenbedrijven en werkmaatschappijen problemen ondervinden bij het aanvragen van de NOW. De minister neemt deze zorgen serieus en hij heeft de Kamer enkele toezeggingen gedaan: 

Seizoenbedrijven
De loonkostenvergoeding uit de NOW wordt nu berekend op basis van de loonsom in januari en de omzet over het hele vorige jaar. Bij seizoenbedrijven, die hun omzet behalen in een beperkte periode van het jaar, schept dat een vertekend beeld. De minister ziet het probleem, maar hij wil de NOW-regeling zo eenvoudig mogelijk houden. Daarom gaat hij gaat hij op zoek naar oplossingen buiten de NOW om.

Concernproblematiek
De minister gaat zoeken naar oplossingen voor de problematiek rond de werkmaatschappijen. Nu kan het gebeuren dat werkmaatschappijen niet in aanmerking komen voor de NOW (die tot 90% van de loonkosten kan vergoeden), omdat de omzetdaling op concernniveau (fiscale eenheid) niet groter is dan 20%, terwijl de betreffende werkmaatschappij vrijwel stilligt of met veel omzetverlies lijdt. Juist bij grotere (mkb) bedrijven kunnen zo onbedoeld toch banen op de tocht komen te staan of vestigingen gedwongen moeten sluiten. Dit speelt onder meer bij garagebedrijven.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949