Noodzakelijke aanpassingen NOW op komst

17 april 2020

Na het debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus is gisteren gestemd over een aantal belangrijke moties. Twee van de aangenomen moties zullen voor veel leden van RAI Vereniging als geroepen komen.

Tweede Kamer

Allereerst moet de regering, dankzij een aangenomen motie van VVD en CDA, in afstemming met de branches op korte termijn bezien hoe aanvullende maatregelen ingezet kunnen worden voor (structureel) werkbehoud bij organisaties met een seizoenspiek.

De NOW-regeling houdt immers in haar huidige vorm geen rekening met seizoenspatronen, en sluit daardoor niet aan bij organisaties die hun omzet in een beperkt aantal maanden van het jaar moeten behalen. RAI Vereniging zal zich melden, want met name in de motorbranche en fietsbranche wordt de omzet inderdaad hoofdzakelijk in een relatief kortdurende periode van het jaar gemaakt. Die periode begon ongeveer gelijktijdig met het eerste coronageval in Nederland.

Daarnaast heeft de Kamer gisteren een motie aangenomen van vier fracties onder aanvoering van het CDA, op basis waarvan de regering moet uitzoeken of ook aanspraak gemaakt kan worden van de NOW door werkmaatschappijen of ‘autonoom aan het economisch verkeer deelnemende’ onderdelen van een concern. De huidige eis dat omzetverlies moet worden bepaald op concernniveau leidt er namelijk toe dat afzonderlijke stilliggende onderdelen van een concern geen tegemoetkoming kunnen krijgen als het concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft. Dat leidt tot banenverlies in de specifieke, arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen. Het enige dat dan nog wel geregeld moet worden zijn waarborgen tegen misbruik, bijvoorbeeld door het schuiven met medewerkers van het ene naar het andere onderdeel. Dit oplossen maakt deel uit van de motie.

Tot slot dienden Kamerleden Stoffer (SGP) en Van Haga een motie in over aanpassing van de NOW door een representatieve periode voor de omzet te nemen. De motie is wel in stemming gebracht, maar is vooralsnog om onbekende redenen aangehouden. Deze indieners wezen erop dat voor toepassing van de NOW de omzet niet altijd wordt vergeleken met de omzet uit een realistische referentieperiode. Zij willen dat de regeling zodanig wordt aangepast dat de aanvrager een periode mag nemen die wel representatief is, bijvoorbeeld dezelfde periode een jaar eerder. Voor een deel van de leden van RAI Vereniging is dit een zeer relevant punt, dus gaat zij bij de indieners van deze motie aandringen deze alsnog in stemming te brengen zodra er voldoende steun is gevonden bij andere fracties, waarvoor RAI Vereniging zich eveneens blijft inspannen.


>> Alle moties en stemuitslagen

>> Stenogram van het coronadebat op 16 april  

 


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949