Uitkomsten tweede ledenenquête over impact coronacrisis

20 april 2020

Uit de meest recente enquête onder de leden van de RAI Vereniging blijkt dat de mobiliteitsindustrie inmiddels 31 procent omzetverlies heeft geleden. Leden vrezen dat de grootste klappen nog moeten komen; de overgrote meerderheid van de leden verwacht dat de daling in het tweede en derde kwartaal doorzet.

Wel is 90% van de leden is ervan overtuigd dat ze de crisis gaan overleven. Dit heeft mogelijk mede te maken met het overheidsbeleid. Respondenten waarderen het beleid om het coronavirus te bestrijden met een 7,6 terwijl zij een 7,2 geven aan de steunmaatregelen om het bedrijfsleven door de crisis te helpen. RAI Vereniging is vanaf het begin in nauw contact met het kabinet om de ervaringen en zorgen van leden te delen en suggesties te doen tot verbetering van de regelgeving. Soms is daarvan als resultaat te zien, soms lopen die nog.

Onze branche heeft zich snel aangepast aan de nieuwe omstandigheden. 74% van de bedrijven laat het personeel thuiswerken en 50% maakt gebruik van de NOW-maatregel om werkgelegenheid te behouden. Een kwart van de bedrijven heeft wel flexibel personeel moeten ontslaan, maar slechts 1% heeft tot nu toe vast personeel ontslagen.

86% van de ondernemers verwacht dat de omzet nog verder zal dalen in het tweede kwartaal en meer dan de helft verwacht dat deze daling zich in het derde kwartaal zal voortzetten. In het beste geval zal de omzet zich in het derde kwartaal gaan stabiliseren. Ook uit de eerdere enquête en ledenpeiling bleek dat leden dit als realistisch scenario zien. De NOW loopt na drie maanden af, en het is allerminst zeker dat deze tegen dezelfde voorwaarden zal worden voortgezet. RAI Vereniging zet zich daarvoor in, om te voorkomen dat leden tegen de tijd dat het écht nodig is te weinig ondersteuning krijgen en alsnog in nog zwaarder weer belanden. Deze recente enquête bevestigt dat dit van eminent belang is.

In een vroege fase werd RAI Vereniging gewezen op de voorwaarden die banken stellen vroegen de omstandigheden om ruimhartiger voorwaarden van banken. Na aandringen van onder meer RAI Vereniging en BOVAG en VNO-NCW is inmiddels de BMKB-regeling aangepast: de provisie is gehalveerd en het garantiebudget verdubbeld, waardoor bedrijven makkelijker krediet kunnen vergaren om de slechte tijden een tijdlang te overbruggen.

Ook buiten de enquête om bereiken RAI Vereniging signalen van leden die soms nopen tot lobbyacties. Zo bleek bijvoorbeeld dat ook na de uitbreiding van de doelgroep van de TOGS motorwinkels nog geen aanspraak kunnen maken op de TOGS (‘de 4000-euroregeling’). Onredelijk en onterecht, want fietsen- en brommerwinkels én groothandels kunnen dat wel, terwijl de activiteiten van de bedrijven feitelijk hetzelfde zijn: verkoop van voertuigen en accessoires en onderhoud en reparatie van voertuigen. RAI Vereniging heeft inmiddels bij de politiek aangedrongen om deze vergissing snel recht te zetten en SBI-code 45.40.2: ‘Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan’ zo spoedig mogelijk toe te voegen aan de lijst.

De overheid neemt de met cijfers onderbouwde signalen van RAI Vereniging serieus en daarom blijft RAI Vereniging  periodiek een enquête uitzetten. Een ruime respons vergroot de impact van onze werkzaamheden Den Haag, dus het is heel belangrijk om daaraan deel te nemen, ook al heeft u nu veel andere zaken aan uw hoofd.

Mocht u aanlopen tegen andere problemen als gevolg van corona, laat het dan vooral weten, ofwel via uw sectiemanager dan wel via coronameldpunt@raivereniging.nl.


Contactpersoon
Henk Bos
Henk Bos
Manager Leden- en Verenigingszaken
+31 20 504 4994
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927