Stand van zaken lopende restantregelingen tijdens coronacrisis

21 april 2020

Eerder hebben wij bij de leden van de sectie Personenauto’s en lichte bedijfswagens navraag gedaan naar de aantallen voertuigen in nog lopende restantregelingen. Dit om een beeld te krijgen van de omvang, en die informatie te kunnen gebruiken richting RDW en EU bij het bepleiten van oplossingen voor de consequenties van de coronacrisis.

nieuwe auto's

Door teruglopende of stilvallende verkopen (en/of afleveringen) door de coronamaatregelen, kan het immers gaan knellen om voor voertuigen die zich in de restantvoorraad van een lopende restantregeling bevinden, een koper te vinden (plus bijbehorende tenaamstelling) vóór het einde van de betreffende restanttermijn.

Ledennotitie

In een uitvoerige ledennotitie die u hieronder -na inloggen- kunt downloaden geven wij u de huidige stand van zaken weer van de ontwikkelingen in relatie tot RDW, ACEA en EU. Daar vindt u ook een Excel-sheet met de aantallen voertuigen in restantregelingen, uiteraard geanonimiseerd.


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971