Trekkerkenteken: vragen Eerste Kamer beantwoord

21 april 2020

Corona of niet, het trekkerkenteken komt eraan. De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft deze week antwoord gekregen op al haar vragen over dit wetsvoorstel en behandelt binnenkort de nadere procedure.

De coronacrisis kan zorgen voor enige vertraging, maar het wetsvoorstel is wel opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn. Daarom wordt het wenselijk geacht dat het door de Eerste Kamer binnen twee maanden plenair wordt behandeld. Invoering kan in geval van spoedeisendheid ook op andere data dan de vaste verandermomenten 1 januari en 1 juli.

De vragen waarop nu antwoord komt gingen onder andere over de hoogte van de boete die Nederland boven het hoofd hangt als ze de APK-plicht niet invoert: de minimale boete is € 2.902.000,- (een maximum is er niet). Wat betreft de dwangsom geldt een minimumbedrag van € 3.805,65 per dag en een maximumbedrag van € 210.519,- per dag. Naarmate de duur van de inbreuk toeneemt, neemt de hoogte van de boete en de dwangsom ook toe. Voldoende reden dus voor Nederland om actie te ondernemen.

Naast vragen over de boete waren er vragen over het waarborgen van een gelijk speelveld tussen de lidstaten, de kosten van de kentekenplicht en de handhaafbaarheid, zoals de vraag of handhaving niet ten koste van andere prioriteiten gaat of wel kan worden gegarandeerd dat kosten van handhaving niet op de betreffende voertuigeigenaren worden verhaald. Er bestaat wel een aantal uitzonderingen op de kentekenplicht, zoals voor fruittreintjes, maar daar hoort niet bij ‘het voor enkele keren per jaar of enkele honderden meters over de weg rijden’. Wanneer van de weg gebruikgemaakt wordt, is een kenteken in beginsel gewoon verplicht om het voertuig te kunnen identificeren en controleren. Begrijpelijk, vanuit het oogpunt van de handhaving. Wel houdt het voorstel rekening met een behoorlijk lange tijd om te wennen.

Daarom is de datum voor de invoering van de kenteken(plaat)plicht pas 1 januari 2025. Trekkers met een lagere maximumsnelheid dan 25 kilometer per uur kunnen niet worden uitgezonderd van de registratie- en kentekenplicht, omdat er dan geen compleet overzicht is van de landbouw- en bosbouwtrekkers in Nederland en de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van de APK-plicht volgens de Europese richtlijn niet is gewaarborgd.

De bedoeling is dat het trekkerkenteken een positief effect heeft op de verkeersveiligheid, maar het is nog onduidelijk precies hoeveel verkeersslachtoffers daardoor worden voorkomen. De effecten van het wetsvoorstel op de verkeersveiligheid worden dan ook gemonitord na de inwerkingtreding ervan. En ook is voorzien in een evaluatie binnen drie jaar na inwerkingtreding, om te beoordelen op doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk.

Samenvatting van alle vragen over het trekkerkenteken van de Eerste Kamer en de antwoorden


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949
Remco Tekstra
Remco Tekstra
Sectiemanager RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4931