Derde gesprek met minister met concrete resultaten en toezeggingen

22 april 2020

Het derde gesprek van de sector wegvervoer met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW leverde deze week enkele concrete resultaten en toezeggingen op.

Meest in het oogspringende punt is dat de minister de oproep van RAI Vereniging om te komen tot een gecoördineerde opstart van de automotive industrie in Europa heeft geagendeerd voor de informele Transportraad volgende week donderdag.

Tijdens een informele Transportraad spreken de EU-ministers van transport met elkaar over grensoverschrijdende onderwerpen. Ook op de agenda van dit ministersoverleg staat de End of Series problematiek (restantvoorraadregelingen). Een onderwerp dat ook door RAI Vereniging is aangekaart.

Eveneens heel concreet is de toezegging van de minister om te gaan kijken naar TOGs-regeling waar motordealers van zijn uitgezonderd. De minister was zich dit niet bewust maar gaat daar achteraan.

Hetzelfde geldt voor het onderwerp van de examens voor tachograaftechnici. Voor het einde van het jaar moeten hun vergunningen worden verlengd en daarvoor moeten ze alle 3000 examen doen. Naar het zich laat aanzien gaat dat door de coronacrisis een probleem worden met alle gevolgen van dien: geen capaciteit om tachografen te ijken. Ook hier gaat de minister nadrukkelijk naar kijken.

Andere onderwerpen die besproken zijn: de sloopregeling die BOVAG heeft ingediend ter reductie van stikstof, de problematiek van het OV als ze slechts 25% van hun capaciteit kunnen gebruiken door de 1,5 meter eisen en de effecten die dit kan hebben op de drukte op de weg. Ook is gesproken over de noodzaak om in te zetten op innovatie en verduurzaming om de economie weer aan te zwengelen.


Contactpersoon
Cees Boutens
Cees Boutens
Manager Externe Betrekkingen
+31 20 504 4949