Koolmees schrijft de Kamer: concernregeling NOW rond, seizoensinvloeden nog in de maak

23 april 2020

Nadat het kabinet met een grofmazig pakket met maatregelen kwam om bedrijven door de coronacrisis te loodsen, wil zij nu met een aantal aanpassingen gaan doorvoeren die in de praktijk nodig zijn gebleken.

Wouter Koolmees

In deze brief aan de Kamer licht de minister Koolmees uitgebreid toe welke aanpassingen er aan komen en waarom. Bij de aanpassingen van het noodpakket hebben signalen vanuit belangenorganisaties zoals RAI Vereniging, VNO-NCW en MKB-Nederland een cruciale rol gespeeld.  De voor de mobiliteitsbranche meest relevante wijzigingen gaan over de fiscale eenheid en seizoensinvloeden.

Eén van de aanpassingen op het huidige pakket is een regeling voor concerns. Die is rond. Nu nog is het nog zo dat noodlijdende dochterbedrijven van goedlopende concerns geen tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen omdat het omzetverlies op niveau van de fiscale eenheid beoordeeld moet worden. Dat is straks niet meer nodig. Om misbruik te voorkomen komen er wel extra voorwaarden: er moeten afspraken worden gemaakt over werkbehoud en dit jaar moeten zij afzien van het uitkeren van dividend of bonussen of het inkopen van eigen aandelen. Dochterbedrijven moeten straks een extra accountantsverklaring overleggen om voor steun in aanmerking te komen.

Naast de fiscale-eenheid-eis zijn ook seizoenseffecten een reden voor aanpassing van de NOW. Dit geldt bijvoorbeeld voor motorzaken en fietsenwinkels en dit heeft RAI Vereniging onder de aandacht gebracht van het kabinet. Het kabinet onderkent nu dat voor sommige sectoren of bedrijven de NOW weinig of geen soelaas biedt, vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing. In een aantal urgente gevallen - de sierteelt en de culturele sector, die op bijzondere wijze aan het seizoen gebonden zijn - bleek het reeds mogelijk om specifieke maatregelen te treffen door aan te sluiten bij bestaande gegevens of subsidiestromen. Het kabinet informeert de Kamer zo snel als mogelijk over de voortgang.

De NOW loopt nog tot eind mei. Daarna wil het kabinet de regeling met drie maanden verlengen; daarin is al voorzien in de regeling zelf. Maar daarbij is wel het voorbehoud gemaakt dat de voorwaarden kunnen veranderen. RAI Vereniging wil dat tenminste het lopende pakket in stand blijft, maar waarschijnlijk zal het van levensbelang blijken dat een 'nieuwe NOW' ook een tegemoetkoming regelt voor kosten die tijdens de crisis gewoon doorlopen.

Tot slot is er een regeling getroffen voor overwerk en premiedifferentiatie: Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Het is een generieke oplossing voor alle werkgevers, dus geen onduidelijkheid over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien. Het Besluit Wfsv wordt tijdelijk aangepast: vanaf 1 januari 2021 treedt de herzieningssituatie weer in werking.


Contactpersoon
Miranda Maasman
Miranda Maasman
Public Affairs adviseur
+31 20 504 4949