Mag ik het salaris van mijn werknemer(s) verlagen?

28 april 2020

Het kan zijn dat een werknemer zijn/haar functie of taken niet goed aankan. Ook kan het financieel zo slecht gaan dat u als werkgever eenvoudig het geld niet meer heeft om de salarissen te betalen. Mag u dan voorstellen het salaris van uw werknemer(s) te verlagen?

Het salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde. U kunt als werkgever nooit zomaar eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen. Daarvoor is de instemming van de werknemer vereist. Een werknemer zal echter niet snel geneigd zijn akkoord te gaan met een salarisverlaging. Als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, dan kunt u als werkgever in beginsel arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen, maar u moet daarvoor wel een zwaarwegend belang hebben. In de rechtspraak wordt dit niet als onmogelijk gezien, maar een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden zal alleen onder strenge voorwaarden door een rechter geaccepteerd worden.

Zo deed het gerechtshof Leeuwarden op 30 september 2008 uitspraak over de vraag in hoeverre een voorstel tot salarisverlaging een redelijk voorstel was dat door de werknemer niet had mogen worden geweigerd. De werknemer had met zijn werkgever een geschil over onder andere een voorstel tot een (forse) salarisverlaging. Volgens de werkgever was de salarisverlaging noodzakelijk, mede vanuit kostenoogpunt.

Het gerechtshof oordeelde dat eerst het volgende getoetst moest worden:

  1. Was er de werkgever voldoende aanleiding om het voorstel tot salarisverlaging te doen en kan het voorstel als redelijk worden beschouwd? Zo ja, dan volgt de tweede vraag:
  2. Had van de werknemer in redelijkheid verwacht mogen worden dat hij het voorstel zou aanvaarden?

Het gerechtshof maakte in deze zaak duidelijk dat het voorstel tot salarisverlaging al strandde op de eerste vraag. Een kostenbesparing was voor het gerechtshof onvoldoende om het voorstel als redelijk te bestempelen en vond het zelfs onbegrijpelijk dat de werkgever de gevolgen voor haar eigen portemonnee als maatstaf hanteerde om het voorstel te rechtvaardigen. Een voor de rechter belangrijke vraag die in zulke gevallen beantwoord moet worden is: wordt de werknemer voldoende compensatie geboden die in redelijke verhouding staat tot het verlies in inkomen?

Conclusie

Uit bovengenoemd arrest blijkt dat een beroep van werkgever op financiële problemen en gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering in het algemeen onvoldoende zal zijn voor een voorstel tot salarisverlaging. Een rechter zal in het algemeen zeer terughoudend zijn met het goedkeuren van een dergelijke maatregel.

Bron: ECLI:NL:GHLEE:2008:BF3931