RDW-update over dienstverlening tijdens coronacrisis

29 april 2020

De RDW is druk bezig om de dienstverlening weer op het normale niveau te krijgen. Nu de cruciale dienstverlening draaiende gehouden kan worden, komt er ruimte om ook andere dienstverlening verder uit te bouwen. Dat betekent dat de RDW ook weer fysieke keuringen gaat uitvoeren op de keuringsstations. Daarbij geldt nog steeds: alleen op afspraak komen en maximaal één persoon.

De focus van de RDW is sinds de uitbraak van het coronavirus steeds gericht op de continuïteit van cruciale dienstverlening én het garanderen van een veilige (werk)omgeving voor medewerkers en klanten. Zij wil de komende periode stapsgewijs de dienstverlening uitbreiden, uiteraard rekening houdend met de RIVM-richtlijnen.

Op de RDW-website staat uiteraard steeds de meest actuele informatie.

Hier een kort overzicht dat wij van hen ontvingen van onderwerpen die in het bijzonder van belang voor onze achterban:

Keuringsstations
Vanwege de maatregelen die de RDW heeft genomen om klanten en medewerkers te beschermen zijn nu 9 van de 16 keuringsstations geopend. Dit blijft voorlopig ongewijzigd. Op de keuringsstations gelden de richtlijnen die het RIVM heeft voorgeschreven.

Schadekeuringen
Vanaf dinsdag 28 april worden de keuringen van voertuigen met een verbod voor rijden op de weg en/of schade weer uitgevoerd. Dit geldt voor de categorieën M1 en N1.

Import zware voertuigen
Ook import van zware voertuigen wordt weer mogelijk. Het gaat dan om de voertuigcategorie N2, N3, O3 en O4.

Import particulieren
De RDW krijgt veel vragen over de import voor particulieren. Op de RDW-website staat informatie dat particulieren eventueel via erkenninghouders met een bedrijfsvoorraadpas de tijdelijke importprocedure kunnen volgen.


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971