Veel belangstelling voor QRM-webinar ‘waarom de planning de productie in de war stuurt’

29 april 2020

Ons QRM-webinar op 23 april werd ‘bijgewoond’ door 43 deelnemers, die in ruim een uur werden bijgepraat door Lean Improvers over hoe ze efficiënter en effectiever kunnen gaan werken.

Twee jaar geleden heeft Lean Improvers heeft al acht carrosseriebouwbedrijven geholpen met het implementeren van QRM (Quick Response Manufacturing) .De ervaringen bij de planning, die tijdens deze pilot zijn opgedaan, werden ook gedeeld met de deelnemers van het webinar.

Veel bedrijven in de sector worstelen met de interne logistiek, verstoring van de nieuwbouwproductie door reparaties, interne communicatie, orde en netheid, standaardiseren. Maar het belangrijkste is wel het gebrek aan tijd c.q. prioriteit om hiermee aan de slag te gaan.

Klantgezwicht

Leverbetrouwbaarheid is voor veel carrosseriebouwbedrijven ook een verbeterpunt. Uit een korte enquête onder de deelnemers blijkt dat bij 19% de klant de levertijd bepaalt, in 41% van de gevallen de bepaalt de verkoop de levertijd en in 22% van de gevallen wordt het door de productie bepaald. In 19% bepaald iemand anders de levertijd. Hebben we hier te maken met klantgezwicht i.p.v. klantgericht ?!

80%

Op de vraag hoe vol de productie wordt gepland antwoordde een kwart dat de productie meer dan 100% wordt volgepland, 64% plant tussen de 80 en 100%. QRM plant op 80%, ook al omdat 100% volplannen niet realistisch is vanwege ziekteverzuim, vakantie, opleiding enz. Op de vraag of de voortgang van de productie wordt besproken met de medewerkers op de werkvloer antwoordde 7% nooit, 44% voert 1 of 2x tijdens het project het gesprek, 37% bespreekt wekelijks de voortgang met de productiemedewerkers en 11% voert dagelijks het gesprek.

CAS

Planning = het systematisch afstemmen van variabelen die noodzakelijk zijn om een toekomstig doel te bereiken. Het systematische deel is in te vullen via een Carrosserie Afloop Systeem (CAS), wat al een hele tijd geleden geïntroduceerd werd in de sector door TNO-er Bert Tuinzaad. Een CAS kan vrij eenvoudig gemaakt worden door 5-7 personen die alle disciplines in bedrijf vertegenwoordigen (van offerte tot aflevering) aan tafel te zetten en alle benodigde handelingen in kaart te brengen. De ‘variabelen’ omvatten mensen, middelen en materialen. Het toekomstige doel is op tijd leveren, volgens budget en met de juiste kwaliteit.

Wat zijn nu de oorzaken die de planning/productie in de war schoppen?

  1. Het proces vanaf verkoop tot aflevering in het bedrijf is niet helder.
  2. Plannen tegen te hoge capaciteit
  3. Onvoldoende sturing op het productieproces.

Inzicht

Via genoemd CAS-systeem wordt inzicht verkregen. Door met circa 80% van de beschikbare productiecapaciteit te rekenen is realistisch te plannen en via dag- of weekstarts is beter sturing op het voortgang en kwaliteit van het productieproces te krijgen. Bij enkele carrosseriebouwbedrijven die met de QRM-pilot hebben meegedaan is de leverbetrouwbaarheid met 40% toegenomen en bij 26% van de bedrijven is de voor- en nacalculatie beter op elkaar aangesloten.

Medewerkers mee

Vervolgens gaf Maria van Lith, HR-adviseur bij OOC, een presentatie over strategische personeelsplanning. Waar voorheen medewerkers als kostenpost werden gezien is bij de huidige HR de filosofie dat medewerkers de succesfactor van het bedrijf kunnen zijn. Er zijn allerlei modellen die als hulpmiddel kunnen dienen om de potenties van medewerkers nu en in de toekomst in kaart te brengen. Strategische personeelsplanning leidt tot grotere betrokkenheid en motivatie van werknemers, verhogen de kwaliteit en minder mismatches bij werving en selectie.

Smaakt naar meer

In webinars op 14 mei, 3 en 26 juni worden de drie andere ‘rode draden’. Dan gaat het om ‘Mensen meenemen in veranderingen, hoe krijg ik ze zover?, ‘Kracht van in 1x goed’ en ‘Flexibel worden door standaard te werken’. De uitnodigingen hiervoor zullen via RAI CarrosserieNL worden verstuurd.

Meer informatie over QRM vindt u ook hier.


Contactpersoon
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993
Roelof de Haan
Roelof de Haan
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4992