QRM webinar 'De kracht van in 1 keer goed' op 14 mei

7 mei 2020

Uw organisatie in de volgende versnelling! RAI CarrosserieNL en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) nodigen u graag uit voor de QRM-webbijeenkomst ‘De kracht van in 1 keer goed' op donderdag 14 mei aanstaande.

QRM

Onze sector staat er om bekend dat de trailers en carrosserieën op maat gemaakt worden. Dit houdt in, dat er veel variatie is tussen de ene opdracht en de andere. Ook betekent dit dat er per opdracht veel gegevens bekend moeten zijn over hoe de klant zijn voertuig wil hebben. Veel gegevens en veel variatie betekent ook, dat de kans op het maken van fouten groot is. Lukt het dan nog om het voertuig in 1 keer goed te maken? Herstelwerkzaamheden kosten extra tijd en hierdoor verdampt het rendement.

Fouten oplossen en voorkomen
Tijdens deze webbijeenkomst staan we stil bij de impact van fouten en hoe je met deze fouten om zou kunnen gaan. Fouten oplossen is 1, voorkomen dat dezelfde fouten weer gemaakt worden is 2. Het is beter structurele oplossingen te implementeren dan iedere keer brandjes te moeten blussen. Daarnaast wordt gesproken over het belang van standaardisatie van het proces, aansturing, communicatie en een juiste informatieoverdracht.

Medewerkers uitdagen en motiveren
Medewerkers die actief meepraten en meedenken zijn van groot belang om fouten te voorkomen. Peter Jacobs, OOC HR-adviseur, zal ingaan op de wijze waarop medewerkers uitgedaagd en gemotiveerd kunnen worden om actief en betrokken zijn te zijn bij het verbeteren van de eigen organisatie.

Het toepassen van QRM zal leiden tot lagere kosten, een hoger rendement, hogere leverbetrouwbaarheid, een beter inzicht in de eigen werkprocessen, meer betrokken mensen en meer doen met dezelfde mensen. Hoe is dit voor elkaar te krijgen? Deze workshop zal op een deel van de Quick Response Manufacturing (QRM) werkwijze ingaan.

Programma

 

donderdag 14 mei 2020

09.45 uur 

 

Inloggen in online webbijeenkomst

10.00 uur

 

Opening webbijeenkomst

10.05 uur

 

De kracht van in 1x goed – Lean Improvers

10.45 uur

 

Uitdagen en motiveren van werknemer - OOC HR-adviseur

11.00 uur

 

Beantwoording vragen en toelichting vervolgmogelijkheden

11.15 uur 

 

Afsluiting


Inschrijven
Aanmelden kan tot en met maandag 11 mei 2020. Aan deelname zijn voor leden van RAI CarrosserieNL geen kosten verbonden. In verband met de kosten voor deze webbijeenkomst rekenen wij € 50 per deelnemer bij afmelding na 11 mei 2020 of niet aanwezig zijn.


QRM in de carrosserie- en trailerbouw 2020
In 2020 bieden RAI CarrosserieNL en OOC een programma met betrekking tot QRM aan.
Tijdens de verschillende QRM-workshops worden ervaringen vanuit de pilot gedeeld en worden handvatten gegeven over hoe u uw organisatie in de volgende versnelling kunt krijgen. Tijdens de workshop krijgt u ook informatie over hoe u ook individueel met de adviseurs van Lean Improvers en/of de HR-adviseurs aan de slag kunt gaan.