Vooraankondiging Algemene ledenvergadering RAI Vereniging

7 mei 2020

Het is weer bijna zover... de algemene ledenvergadering (ALV) van RAI Vereniging. Door de coronamaatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om fysiek bijeen te komen en af te sluiten met de zomerborrel. Heel begrijpelijk, maar wel erg jammer!

Amtrium

Toch willen we de ALV wel door laten gaan, we vinden het belangrijk om aan formele vereisten te voldoen en zien er ook naar uit u weer te “ontmoeten”. Daarom kiezen we ervoor de zomer-ALV in digitale vorm te organiseren. Naast de u bekende vaste agendapunten zorgen wij voor een interessant programma, daarover ontvangt u nader bericht.

Noteer alvast 24 juni a.s. van 16.00 tot circa 17.30 uur in uw agenda. De officiële uitnodiging en overige informatie ontvangt u begin juni, tegelijk met de vergaderstukken.

U kunt zich nu alvast: