RAI Vereniging opnieuw aan tafel bij ministerie Infrastructuur & Waterstaat

8 april 2020

Voor de tweede keer in een week tijd schoof Steven van Eijck dinsdag, virtueel, aan voor een wegvervoer-overleg met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Minister Cora van Nieuwenhuizen moest op het laatste moment verstek laten gaan door andere verplichtingen. Ze werd vervangen door de directeur-generaal Mobiliteit, Kees van der Burg. Naast Steven van Eijck schoven ook Frits van Bruggen van ANWB, Han ten Broeke van BOVAG en Bertho Eckhardt van KNV aan.

In een eerste ronde werd teruggekeken naar onderwerpen die vorige week al op tafel kwamen: bedrijfsfietsregeling, sloopregeling voor dieselauto’s van voor 2010, End of Series problematie bij motoren en scooters en de net gestartte NOW-regeling. Alleen op het punt van de End of Series regeling lijkt er al wat beweging te zitten. Hopelijk wordt snel duidelijk of dat, in samenspraak met Brussel, ook echt gaat lukken. Voor alle andere punten geldt dat ze binnen het ministerie worden bekeken en beoordeeld.

Steven van Eijck: In het tweede deel van het gesprek kon ik ook nieuwe onderwerpen op de agenda zetten. Zo reageerde het ministerie positief op mijn oproep om ruimte te maken voor meer experimenten met super ecocombi’s. Andere onderwerp die werden aangekaart: mogelijke problemen bij busfabrikanten als OV-partijen hun concessies laten verlengen, de noodzaak om vooral in weginfrastructuur te investeren omdat dat het beste aansluit bij het overgrote deel van ondernemend Nederland. Ook de mogelijke terughoudendheid van Nederlanders om straks weer in volle bussen en treinen te stappen is ter sprake gebracht. Inzetten op fietsinfrastructuur en stimuleren van fietsgebruik is daar een passend antwoord op. Van Eijck: Aan het einde legde ik ook de wens tot verlaging van het BTW-tarief neer als stimulans ook voor onze leden, om de economie weer vlot te trekken. Hier werd goed op gereageerd en in het zogenaamde vijfhoeks-overleg binnen het Kabinet wordt dit punt en de andere punten meegenomen.

Naar verwachting vindt binnenkort een volgend gesprek op het ministerie plaats.