Rapport ‘Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit' gepubliceerd

10 juli 2020

Onlangs heeft het ministerie van IenW de ‘Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit’ gepubliceerd. Dit rapport is een uitwerking van het hoofdstuk over duurzame energiedragers in mobiliteit van het Klimaatakkoord.

Het heeft de status van wat men in het Haagse een ‘ambtelijk werkdocument’ noemt, bedoeld dus voor het overleg van IenW met zijn stakeholders (aan de zogenoemde brandstoffentafel). Wij zullen dit document ook uitvoerig bespreken in onder meer de public affairs-commissie van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

De hoofdboodschap van de visie is: toewerken naar zero emissie mobiliteit, waarbij alle vervoersmodaliteiten moeten verduurzamen. Bij de ene zal dit wat sneller en eenvoudiger kunnen zijn dan bij de ander. Zo zijn personenauto’s en tweewielers al verder dan zwaardere toepassingen en de lucht- en scheepvaart. Om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, wordt daarom ook ingezet op hernieuwbare biobrandstoffen, met name in het langeafstandsvervoer en in de lucht- en zeescheepvaart.

De visie schetst ook globaal de transitiepaden van de verschillende vervoersmodaliteiten en energiedragers richting zero emissie mobiliteit. Daarbij worden ook de zeevaart en luchtvaart, die buiten de scope van het Klimaatakkoord vallen, meegenomen.

Het rapport is daarmee tegelijk ook bedoeld als actualisering van de Duurzame Brandstofvisie met LEF uit 2014. Helaas is, in tegenstelling tot de vorige brandstofvisie, RAI Vereniging bij het opstellen van dit rapport en de factsheets maar zijdelings betrokken geweest.

>> Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit


Contactpersoon
Wout Benning
Wout Benning
Beleidsadviseur
+31 20 504 4965