Stand van zaken budgettering EV-subsidie nieuwe auto’s

10 juli 2020

Ook al via de media was het niet te missen: 9 dagen na het ingaan van de EV-subsidie voor particulieren was de pot voor nieuwe auto’s al leeg. Wij hebben, samen met diverse andere organisaties, in Den Haag direct aan de bel getrokken om snel een oplossing te vinden voor het leegraken van de subsidiepot voor EV voor particulieren (de SEPP).

Vandaag nog sprak Steven van Eijck met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) die de EV-subsidies voor particulieren in haar portefeuille heeft. Dat de subsidiepot zo snel leeg is zorgt ervoor dat particulieren, dealers en importeurs niet weten waar ze nu aan toe zijn. De staatssecretaris heeft duidelijk nota genomen van onze zorg en herkent dat juist RAI Vereniging hier vooraf voor gewaarschuwd had.

In technische zin heeft de staatssecretaris weliswaar een aantal mogelijkheden tot haar beschikking. Zo kan zij eventueel budgetten naar voren halen en/of subsidiebedragen verlagen, alles binnen het vastgestelde totaalbudget. In politieke zin ligt dat mogelijk ingewikkelder, want niet alle partijen zijn er voorstander van om nog meer publiek geld aan elektrische auto’s uit te geven.

RAI Vereniging zal bij de politiek aankaarten dat het toch niet zo kan zijn dat er door de branche veel wordt geïnvesteerd in het promoten van elektrisch vervoer en dat deze regeling al na 9 dagen is ‘uitverkocht’, waarmee veel goedwillende particulieren in de kou worden gezet. Wij zullen de suggestie aandragen om een deel van het beschikbare budget naar voren te halen, zodat de huidige subsidieverstrekking in ieder geval tot en met augustus wordt zeker gesteld.

Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal subsidieaanvragen momenteel weliswaar het maximaal gestelde budget van € 10 miljoen overtreft, maar dat dit niet betekent dat er geen aanvragen meer in behandeling worden genomen. Alle nu binnenkomende aanvragen worden doorgeschoven naar budget 2021. Een particulier die vanaf nu een subsidie aanvraagt krijgt dus nog steeds € 4000 subsidie maar krijgt de uitkering ervan is pas vanaf begin 2021. Door de vele aanvragen van private lease EV is het subsidieplafond in absolute zin nog niet bereikt en is verschuiving van budget zeer gewenst. In totaal wordt niet meer budget uitgekeerd, maar particulieren hoeven dan niet 6 maanden op hun subsidie te wachten.

Tot slot komt de staatssecretaris in augustus met een breder stimuleringspakket om Nederland groener uit de crisis te laten komen. In dit bredere pakket zit ook een verdere uitbouw van de laadinfrastructuur in Nederland. Zij probeert de politiek mee te krijgen in deze plannen waarin ook weer een (weliswaar verlaagde) EV-subsidie voor particulieren is opgenomen.


Contactpersoon
Wijnand de Geus
Wijnand de Geus
Sectiemanager Personenauto's en lichte bedrijfswagens / Zware bedrijfswagens
+31 20 504 4912