Toegangseisen vrachtwagens en bestelauto's zero-emissiezone bekend, subsidie aangekondigd

5 oktober 2020

Vanaf 2025 moeten minstens 30 Nederlandse binnensteden emissievrij bevoorraad worden. Bevoorrading van winkels mag in die gebieden dan alleen nog met zero-emissie aangedreven voertuigen plaatsvinden. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord, dat ook door RAI Vereniging is ondertekend.

Vandaag publiceerde staatssecretaris Stientje van Veldhoven onder andere de regels en toegangseisen voor vracht- en bestelauto’s in zero-emissiezones.

Overgangstermijn vrachtauto’s

Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe vrachtwagens in zero-emissie zones (ZE-zone) dus een zero-emissie aandrijving hebben. Er geldt wel een overgangstermijn. Die termijn is afhankelijk van de leeftijd van de trekkende eenheid of van de bakwagen. De leeftijd wordt bepaald op basis van het kenteken op 1 januari 2025:  Alleen Euro VI-bakwagens die op dat moment jonger zijn dan 5 jaar en de Euro VI-trekkers die op dat moment jonger zijn dan 8 jaar, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zones.

Overgangstermijn bestelauto’s

Ook voor bestelauto’s geldt een overgangstermijn. Zo mogen Euro 5-bestelauto’s tot en met 31 december 2026 een emissievrije-zone inrijden. Euro 6-bestelauto’s zijn tot en met 31 december 2027 uitgezonderd. Ook hier geldt dat alle nieuwe bestelauto’s vanaf 1 januari 2025 een zero-emissie aandrijving moeten hebben.

Zero-emissiezone

De zero-emissiezones moeten nog worden vastgesteld door gemeenten. Hoewel het klimaatakkoord ‘middelgrote zero-emissie zones’ beschrijft, bepalen gemeenten zelf waar de grenzen lopen van het gebied lopen of hoe groot de zone precies wordt. De verwachting is dat veel gemeenten die plannen de komende tijd gaan publiceren. Zij moeten de zones uiterlijk vier jaar vóór de daadwerkelijke inwerkingtreding bekend maken, om ondernemers voldoende tijd te geven om zich hierop voor te bereiden.

Particulieren met een bestelbus of vrachtauto kunnen een ontheffing krijgen bij de gemeente. Dat geldt ook voor bepaalde categorieën voertuigen waarvoor nog geen goed emissieloos alternatief beschikbaar is.

Wij zijn blij dat de eerste regels door de staatsecretaris zijn gepubliceerd, al moeten we wel vaststellen dat deze duidelijkheid lang op zich heeft laten wachten. Voor de transportsector is het nu van belang dat men zo snel mogelijk weet waar de grenzen van de zero-emissiezone lopen, zodat zij hun bedrijfsvoering daarop kunnen aanpassen.

Subsidie

De staatssecretaris kondigde vandaag ook aan dat het Kabinet komt ondernemers tegemoet gaat komen bij overstap op een schone bestelbus of vrachtwagen. Ondernemers kunnen tussen 2021 en 2025 in aanmerking komen voor een subsidie. Ook voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen, die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken. Nadere bijzonderheden daarover werden nu nog niet bekend gemaakt.