125 jaar auto in Nederland

22 november 2021

Begin oktober is de uitgave ‘125 jaar auto in Nederland’ verschenen. Hierin beschrijft historicus Vincent van der Vinne uitgebreid het beleid van de overheid sinds de jaren tachtig om het autoverkeer te verduurzamen. Het boek werpt een blik op het verleden en verduidelijkt daarmee huidige processen en ontwikkelingen in het autobezit en autogebruik. ‘125 jaar auto in Nederland’ biedt op sommige terreinen van het (huidige) beleid van de overheid een ontluisterend beeld.

ed nijpels en vincent van der vinne

De hedendaagse samenleving is afhankelijk van het gebruik van auto’s. Blijft dat zo, vraagt Van der Vinne zich af?  In ‘125 jaar auto in Nederland’ beschrijft hij de huidige omvang van de automobiliteit en hoe de auto zich kon verbreiden. Al vóór de komst van de auto nam de mobiliteit in ons land toe, maar dat stuitte op grenzen. De auto bracht geen vervanging van het paard, maar grote veranderingen. De automobiliteit nam veel sterker toe dan men ooit kon vermoeden. Ook de inrichting van ons land veranderde ingrijpend. Er vond een verregaande scheiding en spreiding van wonen en werken plaats.

Derde energietransitie
Na de opkomst van de stoomtechnologie, gevolgd door het aardolietijdperk, vindt nu een derde energietransitie plaats. Tot tien jaar geleden dacht men dat olie schaars zou worden. De huidige energietransitie wordt echter aangestuurd door de klimaatverandering. Dat heeft grote gevolgen voor de auto en de automobiliteit. Van der Vinne behandelt vragen als: kunnen biobrandstoffen een oplossing bieden? Moeten we afscheid nemen van de conventionele auto en treedt de elektrische auto daarvoor in de plaats? De Nederlandse overheid tracht de automobiliteit te verduurzamen. Was dat beleid effectief? Komt er een tijd van vervanging van de auto, of zijn er net als 125 jaar geleden veranderingen te verwachten?

Overhandiging Nijpels
125 jaar auto in Nederland had ook de belangstelling van Ed Nijpels die op 5 oktober een exemplaar van het boek in ontvangst nam. Nijpels is lid van de Sociaal Economische Raad en momenteel zeer bekend als voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hij was verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Klimaatakkoord en nog altijd zeer invloedrijk inzake het beleid ter verduurzaming van ons land. Eén van de sectoren waarover het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord adviseert betreft de mobiliteit.

Belangstellenden kunnen ‘125 jaar auto in Nederland’ bestellen via de website van Vincent van der Vinne.