RAI Automotive Industry en AutomotiveNL verstevigen banden

20 februari 2017

RAI Automotive Industry en AutomotiveNL onderzoeken de mogelijkheden om als een gezamenlijke tandem met elkaar op te gaan trekken.

Beide organisaties met in totaal ruim 300 leden vertegenwoordigen de toeleveranciers aan de auto-industrie. Veelal hightech bedrijven met grote internationale ambities. Een intensievere samenwerking zou moeten leiden tot een slagvaardiger aanpak en een tempoversnelling teweegbrengen in de groei van de gehele sector.

Een nieuw krachtig platform voor innovatiebevordering, talentontwikkeling, belangenbehartiging en versterking van de sector, zal alle betrokken partijen substantiële voordelen opleveren, zegt Maurice Geraets, hoofdbestuurslid van RAI Vereniging en bestuurslid van AutomotiveNL in de nieuwe editie van GO!Mobility Magazine. ‘Zoals een betere efficiëntie, meer herkenbaarheid, een sterkere (inter)nationale profilering en een grotere professionaliteit.’

Green en Smart Mobility
AutomotiveNL is de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie, de mobiliteitssector en onderwijs. Naast een breed spectrum aan toeleveranciers en fabrikanten als DAF en VDL Nedcar, vertegenwoordigt AutomotiveNL tal van kennisinstellingen (universiteiten, HBO’s, TNO etc.) en werkt nauw samen met overheden, zoals de ministeries van EZ en I&M, de provincie Brabant, steden als Helmond, Rijkswaterstaat en partijen als Connekt, het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit.

Het werkterrein en de focus van de aangesloten bedrijven is volgens Geraets zeer divers en concentreert zich in belangrijke mate op ‘Green en Smart Mobility’, ‘Manufacturing & Materials (efficiënte, duurzame en flexibele productieprocessen) en de ontwikkeling en instandhouding van doorlopende leerlijnen (MBO, HBO en WO) voor automotive engineering.’

Vliegwiel
RAI Automotive Industry (voorheen het RAI Industrie Platform) verenigt eveneens een groot aantal in Nederland gevestigde automotive toeleveranciers die vergelijkbaar zijn met die van AutomotiveNL. Net als AutomotiveNL fungeert RAI Automotive Industry als vliegwiel voor de hele sector.

Sterke punten verenigen
Er bestaat, vervolgt Geraets, een natuurlijke drang voor partijen om elkaar op te zoeken, zowel nationaal als internationaal. ‘Dit heeft geresulteerd in een aantal serieuze gesprekken om de al bestaande samenwerking te intensiveren en vorm te geven. Het RAI Industrie Platform heeft hier al op gepreludeerd door zichzelf om te dopen in RAI Automotive Industry. Ik denk dat we door het verenigen van de sterke punten van beide organisaties het beste van twee werelden kunnen samenbrengen.’

Schaalvergroting
Geraets verwacht dat de Nederlandse automotive maakbedrijven zich in een intensievere samenwerking beter vertegenwoordigd zullen voelen en dat een verdere schaalvergroting en professionalisering hen uitsluitend voordelen zal opleveren.