Extra maatregelen nodig om aantal ernstig verkeersgewonden te beteugelen

18 februari 2019

Zonder aanvullende maatregelen stijgt het aantal ernstig verkeersgewonden naar verwachting tot rond de 30.000 in 2030. Het aantal verkeersdoden zal in dat jaar naar schatting tussen de 470 en 580 komen te liggen.

SWOV

Dit stelt de SWOV in zijn Verkeersveiligheidsverkenning 2030. Deze prognose is aanzienlijk minder gunstig dan internationale ambities en wat minister Van Nieuwenhuizen als ambitie heeft uitgesproken: 'naar nul verkeersslachtoffers in 2050'.

Om die ambitie te realiseren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind vorig jaar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepubliceerd, waarin het verkeersveiligheidsbeleid voor het komende decennium wordt geschetst. Een dergelijk beleidsplan is belangrijk.

15 miljard extra

Aangezien het SPV nog geen concrete maatregelen bevat, heeft de SWOV dit plan niet kunnen doorrekenen in de Verkeersveiligheidsverkenning 2030. Concrete maatregelen zijn volgens de SWOV wel noodzakelijk om te komen tot een verdere verlaging van het aantal verkeersslachtoffers. In de verkeersveiligheidsverkenning wordt het benodigde bedrag dat nodig is voor concrete maatregelen, zoals het veiliger maken van de (fiets)infrastructuur, geraamd op globaal 15 miljard euro over de periode 2020-2050.

Renderende investeringen

Hoewel fors, zijn deze investeringen beduidend lager dan de jaarlijks terugkerende maatschappelijke kosten van verkeersongevallen, oordeelt het onderzoeksbureau (nu nog ongeveer 14 miljard euro per jaar). Bovendien is in het verleden vastgesteld dat investeringen in meer verkeersveiligheid tot de meest renderende van de overheid kunnen behoren.