De fiets als geluksmachine

15 april 2019

Heel Nederland fietst in 2040. Huisartsen schrijven ‘fietsen op recept’ uit in plaats van medicijnen. De fiets is dan namelijk een geluksmachine die meer dan 50 procent van de verplaatsingen binnen de bebouwde kom voor zijn rekening neemt en die mensen zowel vrijheid biedt als gezonder maakt. Dat toekomstbeeld voorspelt de Fietsersbond in Fietsvisie 2040.

De stad van de toekomst is alleen bereikbaar te houden door de inzet van de fiets en het OV, zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond in GO!Mobility Magazine. ‘Er zijn daarom drie routenetwerken ontwikkeld die voor alle steden in 2025 moeten zijn ontworpen en in 2040 gerealiseerd.’

Vier pijlers

Fietsvisie 2040 steunt op vier pijlers: Mobiliteit, Ruimte en Leefbaarheid, Fietsgeluk en Gezondheid & Veiligheid. Deze werkvelden zijn doorvertaald in een groot aantal concrete doelstellingen. De Fietsersbond vindt het cruciaal dat fietsgeluk toegankelijk blijft voor iedereen. Dit houdt in dat alle Nederlanders ontspannen en veilig moeten kunnen fietsen, licht Kluit toe. Dat gaat over goede infrastructuur maar ook over gedrag. Zij noemt het zorgelijk dat kinderen steeds vaker moeite hebben met fietsen omdat ze daar minder ervaring mee opdoen dan vroeger.

"Ouders hebben geen tijd om met ze te fietsen en het bewegingsonderwijs is vrijwel afgeschaft. Dit heeft een grote impact op de fysieke kracht en vaardigheid van kinderen."

Drie routenetwerken

Een ander belangrijk uitgangspunt van de Visie is dat de fiets en het OV dé onmisbare vervoersmodaliteiten zijn om de stad van de toekomst leefbaar te houden. Om de, zoals de Fietsersbond het noemt, complete ‘fietsfamilie’ (die zowel bakfietsen, cargobikes, vrachtfietsen, driewielers, speed pedelecs, vélomobielen, ligfietsen, aangepaste fietsen etc. omvat) een veilige en comfortabele plek op de weg te geven, zijn er drie type routenetwerken ontworpen. Een rustig netwerk voor kwetsbare fietsers, een hoofdnet voor de ‘gewone’ fiets en een speciaal en nieuw derde routenet voor zware en snelle fietsen. Dit wordt mogelijk gemaakt door binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u in te stellen.

Nul verkeersdoden

Als het aan Kluit ligt moeten alle steden deze fietsnetwerken in 2025 in hun infrastructurele planning hebben opgenomen en die in 2040 hebben gerealiseerd. Urgentie is daarbij volgens haar geboren, alleen al met het oog op de verkeersveiligheid. "Een van onze doelstellingen is dat er geen doden onder fietsers meer mogen vallen als gevolg van aanrijdingen met gemotoriseerde voertuigen. Om dat te bereiken zijn we afhankelijk van de automotive sector. Daarom is het verheugend dat de Mobiliteitsalliantie diezelfde doelstelling van nul verkeersdoden omarmt. Inmiddels vindt overleg met de branche plaats over het versneld uitrollen van ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance Systems) die eveneens fietsers en voetgangers beschermen."