Balkenende: ‘Innovatieve mobiliteitsoplossingen faciliteren’

16 april 2018

Zo’n 5 tot 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft niet of nauwelijks toegang tot mobiliteit, zegt Jan Peter Balkenende, voorzitter van de New Mobility Foundation in de nieuwe editie van GO!Mobility.

Om dit probleem op te lossen is in 2016 de New Mobility Foundation in het leven geroepen.

Deze richt zich op projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en mensen met lagere inkomens, helpt te verbeteren.

‘Mobiliteit verbreedt immers de kansen op het gebied van onderwijs, werk, gezondheid en ontspanning’, aldus Balkenende.

Ondersteunen kansrijke projecten

Initiatiefnemers zijn RAI Vereniging, Noaber Foundation en de Maatschappelijke Alliantie. Deze partijen zijn in het bestuur achtereenvolgens vertegenwoordigd door Olaf de Bruijn, Geert Jan Baan en Steven van Eijck en zij trekken samen met voorzitter Jan Peter Balkenende op om de mobiliteit van kwetsbare groepen in onze samenleving te garanderen en met financiële middelen te ondersteunen.

'Want', beklemtoont Balkenende, ‘in deze tijd, waarin technologie en innovatie hoogtij vieren, vinden we dat iedereen evenveel recht moet hebben op goed, veilig, schoon en duurzaam vervoer dat ons in staat stelt om van A naar B te komen en daarmee onze kansen in het leven te vergroten. Daarom faciliteert en ondersteunt de New Mobiliteit Foundation kansrijke projecten en initiatieven die bijdragen aan dit recht.’

Fietsen alle Jaren

Een concreet voorbeeld van zo’n project dat de New Mobility Foundation ondersteunt ter bestrijding van mobilteitsarmoede noemt Balkenende ‘Fietsen Alle Jaren’.

De vrijwilligers van Fietsen Alle Jaren nemen per keer twee kwetsbare of niet meer mobiele mensen mee voor een fietstocht in een riksja. Een warmhartige maar eenvoudige handeling die iedereen kan doen. Tijdens de fietstocht wordt er naar hun verhalen geluisterd en geven de vrijwilligers de ouderen de tijd en zorg die deze kwetsbare groep ook aan de samenleving heeft gegeven. De New Mobility Foundation draagt aan Fietsen Alle Jaren bij door de financiering van een slim digitaal boeking- en beheersysteem.’

Studentenprijs

Andere initiatieven betreffen ‘de Gouden RAI Wiel Studentenprijs 2018’ en de ‘New Mobiliteit Foundation Scriptieprijs’ waarvoor RAI Vereniging samen met de New Mobiliteit Foundation onlangs tijdens het RAI Mobiliteitsdiner het startschot hebben gegeven. Beide partijen willen hiermee de ontwikkeling en kennis onder studenten stimuleren, maar vooral de introductie van nieuwe innovatieve oplossingen voor actuele mobiliteitsvraagstukken bevorderen.

De oud-premier wijst er op dat er op dat er meerdere veelbelovende projecten in de pijplijn zitten, waarmee het mogelijk is veel impact te genereren voor de doelgroep van New Mobiliteit Foundation.

Internationaal opschalen

Ook internationaal heeft het fonds zich inmiddels op de kaart gezet. Hij laat weten dat er op dit moment plaats vinden met de koepelorganisaties van autofabrikanten ACEA (Europa) en OICA (mondiaal), om de mogelijkheden te onderzoeken om New Mobility Foundation internationaal op te schalen. Verder vindt in het najaar, in samenwerking met RAI Vereniging, de verkiezing ‘New Mobility Foundation Thesis Award’ plaats. ‘Dit initiatief is bedoeld om ook jongeren te betrekken bij de zoektocht naar kansrijke ideeën om gezamenlijk mobiliteitsarmoede te bestrijden’, aldus Balkenende.

Meer info over de New Mobility Foundation is te vinden op: www.newmobilityfoundation.org.