Talking Traffic voorwaarde voor autonoom rijden

16 april 2018

Nederland is uniek in het ontwikkelen van slimme, connected verkeersoplossingen. Het eind 2016 gevormde publiek-private Partnership Talking Traffic levert hieraan een onmisbare bijdrage.

Sinds eind maart zijn innovatieve diensten van partners live gegaan. Het programma stelt zich ten doel om binnen vijf jaar 2.000 tot 3.000 verkeerslichten intelligent te maken.

Talking Traffic is een investeringsprogramma waarin steden, provincies, het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en zo’n 20 bedrijven, waaronder de Nederlandse verkeersindustrie en cloud ondernemers als Be-Mobile, KPN en Fortgång (Siemens-Ericsson-Simacan), gezamenlijk tientallen miljoenen steken in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor weggebruikers, vertelt Mark Frequin, directeur-generaal Mobiliteit IenW in de nieuwste editie van GO!Mobility Magazine.

Veiliger, voorspelbaarder, goedkoper

Het gaat om diensten die de reis of het vervoer onderweg volgens hem een stuk eenvoudiger, voorspelbaarder, veiliger en goedkoper maken. ‘Talking Traffic brengt in beeld wat iemand door de eigen voorruit niet ziet en biedt vooral informatie waar de weggebruiker zelf mee te maken heeft en tijdig op moet reageren. De diensten waarschuwen voor uiteenlopende gevaren. Denk aan afgevallen lading, ongevallen op de weg, plotseling remmen, filestaarten, wegwerkzaamheden, maar geven ook waardevolle informatie over bijvoorbeeld vrije parkeerplaatsen. Het wordt allemaal binnen een fractie van een seconde doorgegeven.’

Sinds eind maart zijn Talking Traffic-diensten live gegaan van een aantal dienstverleners, zoals Flitsmeister, Locatienet en MTVNL. Nederland is hiermee uniek, zegt Caspar de Jonge, Programmamanager ITS & Smart Mobility bij IenW. Zonder connectiviteit en data-uitwisseling, zoals in Talking Traffic, is geautomatiseerd rijden volgens hem niet goed mogelijk.

Communicerende verkeerslichten

En Talking Traffic maakt het niet in de laatste plaats mogelijk dat verkeerslichten communiceren met voertuigen, om op die manier verkeersstromen te reguleren, te optimaliseren en hun ‘groentijden’ af te stemmen op de actuele drukte op de weg. Iedere stad kan in het softwaresysteem zelf aangeven aan welke voertuigcategorieën men voorrang wil geven (hulpdiensten,fietsers, vrachtwagens…).

Uit een onderzoek dat IenW enkele jaren geleden liet uitvoeren, kwam naar voren dat de helft van de wegbeheerders de verkeerslichten nooit of hooguit één keer per 5 jaar afstelt. De Jonge rekent voor dat dit bij 1.200 verkeerslichten een maatschappelijke schadepost van 90 miljoen euro per jaar betekent aan onnodig reistijdverlies, onnodige emissie en onveiligheid.

Koppeling aan voertuigemissies

Het streven is om via Talking Traffic op relatief korte termijn de eerste 1.200 verkeerslichten intelligent te maken, waarvan er in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 600 gerealiseerd zullen zijn. Nederland telt in totaal zo’n 5.500 verkeerslichten. Binnen 5 jaar moeten er daarvan 2.000 tot 3.000 zo slim zijn, dat ze met connected cars kunnen omgaan.

De Jonge zegt te verwachten dat met Talking Traffic binnen enkele jaren ook een koppeling zal plaatsvinden met de emissie van het voertuig. Voertuigen met een hogere uitstoot betalen voor parkeren in de stad dan meer, terwijl zero-emission voertuigen dan in aanmerking zouden kunnen komen voor een korting. En het geeft steden tools in handen om bepaalde voertuigcategorieën wel of niet in stadskernen of milieuzones toe te laten op bepaalde tijdstippen en trajecten.

Meer informatie is te vinden op www.talking-traffic.com.