Nederland onbetwist fietsland nummer 1

14 mei 2018

Met 17 miljoen inwoners die met zijn allen 23 miljoen fietsen, waarvan 2 miljoen e-bikes, bezitten staat Nederland qua fietsbezit internationaal op eenzame hoogte.

Dat geldt overigens niet alleen voor het bezit, maar eveneens voor het gebruik, zo blijkt uit de publicatie ‘Fietsfeiten’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

In deze nieuwe uitgave is te lezen dat 27 procent van alle verplaatsingen die Nederlanders maken per fiets gaat. Dit aandeel wordt in geen enkel ander land ter wereld bij benadering gehaald.

Alleen Denemarken, waar 18 procent van de verplaatsingen aan de fiets is toe te schrijven, komt met afstand nog enigszins in de buurt. Daarna volgen Duitsland (10%) en Zweden en Finland die beide goed zijn voor een aandeel van 9 procent. Het minst populair is de fiets in de Angelsaksische landen. In de UK, Canada, de V.S en Australië pakt slechts 1 tot 2 procent van de inwoners de fiets.

4,5 miljard fietsverplaatsingen

In Nederland werden volgens het KiM in 2016 in totaal 4,5 miljard fietsverplaatsingen gemaakt, waarbij 15,5 miljard fietskilometers werden afgelegd. Ruim een derde hiervan heeft betrekking op vrijetijdsdoeleinden en een kwart op woon-werkverkeer. Meer dan 400 miljoen verplaatsingen werden in 2016 per e-bike afgelegd, waarbij bijna 2 miljard kilometers werden overbrugd.

Groei woon-werkverkeer e-bike

Ongeveer een kwart (24%) van alle e-bike kilometers, ofwel zo’n 500 miljoen kilometers, heeft betrekking op woon-werkverkeer. Het aandeel werkgerelateerde kilometers van de elektrische fiets bedroeg in 2013 nog 18 procent en is sindsdien dus met 30 procent toegenomen. Bijna de helft van de met de per e-bike afgelegde kilometers komt voor rekening van 65 plussers. Dat neemt niet weg dat de groep jonger dan 65 jaar (54%) inmiddels is oververtegenwoordigd. Bijna een vijfde (19%) van de e-bike gebruikers is tegenwoordig jonger dan 49 jaar.

Met een verbeterde fiscale behandeling van de fiets zou het aandeel daarvan in het woon-werkverkeer denken wij nog flink kunnen stijgen.