Waterstof is de meest milieuvriendelijke brandstof die er bestaat

13 juni 2017

In de energietransitie van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, is waterstof onmisbaar, zegt Robert Dencher, de nieuwe voorzitter van het H2Platform, in het magazine GO!Mobility. Met veel windturbines op zee is waterstof volgens hem op termijn 100 procent duurzaam en betaalbaar te produceren.

De enige emissie van waterstof is water. Daarmee is het de meest veelzijdige, schone, veilige en flexibele energiedrager die men zich kan voorstellen.

Geschikt als energiedrager voor het elektrisch aandrijven van voertuigen, het opwekken én opslaan van elektriciteit of als schone grondstof voor de chemisch industrie.

Toch speelt waterstof tot nu toe een relatief bescheiden rol als energiedrager. Het H2Platform, waarin zowel de overheid als het bedrijfsleven participeren, wil dat veranderen en de toepassing van waterstof, zoals Dencher het formuleert, ‘een flinke push geven’.

Het platform omvat ongeveer 50 bedrijven, waaronder grote spelers uit de petrochemische en gasindustrie. Maar ook de automotive industrie is via RAI Vereniging en BOVAG in het platform vertegenwoordigd, alsmede de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Perfecte vervanger voor fossiel
Dencher vindt dat waterstof een centrale plaats moet hebben in de energietransitie. ‘Waterstof is een energiedrager die omgezet kan worden naar elektriciteit en daarmee kan je voertuigen elektrisch aandrijven. In feite verwissel je de batterijen voor een waterstoftank plus fuel-cell in de elektrische auto. Daarmee is waterstof een perfecte vervanger voor benzine en vooral diesel en biedt het dus eveneens een uitstekend alternatief voor zwaar wegvervoer.’

Ideaal opslagmedium
Andere voordelen van elektrisch rijden op waterstof ten opzichte van elektrisch rijden op accu’s zijn: tanken neemt niet meer dan een paar minuten in beslag, de actieradius bedraagt, afhankelijk van de tankgrootte, al snel 400 tot 500 kilometer en vanwege het ontbreken van zware accupakketten levert het een behoorlijke gewichts- en dus energiebesparing op.

Daarnaast, zegt Dencher, is waterstof een ideaal opslagmedium. ‘Van door zonne- of windenergie opgewekte elektriciteit kan vrij eenvoudig door elektrolyse waterstof worden gemaakt. En omgekeerd: het is eenvoudig om van waterstof weer stroom te maken. Waterstof maakt het mogelijk om elektriciteit van windparken op de momenten dat er weinig vraag is (’s nachts) op te slaan.’ En het is ook mogelijk om waterstofauto’s de ongebruikte energie via smart grids terug te laten leveren aan het elektriciteitsnet of daarmee de eigen woning van stroom te voorzien.’

Groot klimaatvoordeel
Hoe schoon en emissieloos waterstof uiteindelijk is, hangt uiteraard wel af van de wijze waarop het wordt geproduceerd. Productie van ‘groene waterstof” – elektrolyse van water met duurzame elektriciteit - is het meest duurzaam. Daarnaast is er zogenaamde “grijze waterstof ” dat gemaakt wordt van aardgas. Dat bespaart, zegt Dencher, nog steeds zo’n 30 procent CO2. ‘De twee productieprocessen zijn complementair, je kunt “grijs” en “groen” mengen. En op termijn is het echter geen enkel probleem om waterstof met veel windturbines op zee 100 procent duurzaam te vervaardigen.

Het argument dat het zover nog niet is vindt hij geen enkele reden om het gebruik van waterstof op grotere schaal uit te stellen. ‘Hoe eerder we starten met de hele transitie hoe beter. Het is onverstandig om te wachten met het gebruik van waterstof tot de productie volledig duurzaam is. Nu beginnen geeft namelijk direct al een groot klimaatvoordeel.’

>>> GO!Mobility Magazine