SWOV: Stel 30 als norm in de bebouwde kom

18 juni 2018

Om het aantal dodelijke fietsongevallen een halt toe te roepen pleit SWOV-directeur Peter van der Knaap voor minder 50 kilometer wegen waar fietsers met auto’s mengen.

‘Stel 30 kilometer in de bebouwde kom als norm. Dan is sprake van een soort omgekeerde bewijslast en moet een gemeente of stad uitleggen waarom op een weg een snelheid van 50 kilometer zou moeten gelden.’

Dat kan volgens hem helpen om straten of wegen die in een woonwijk of winkelgebied liggen naar 30 kilometer te krijgen. Daarnaast maakt het inrichten van een weg als 30 kilometer gebied het mogelijk om de ruimte, die voorheen vooral voor de auto was bestemd, deels terug te geven aan kwetsbare verkeersdeelnemers.’

Voor het eerst heeft het groeiend aantal dodelijke verkeersslachtoffers van de afgelopen jaren zich vorig jaar niet voortgezet. De trend is echter stilstand, stelt Van der Knaap vast in het magazine GO!Mobility.

‘Bovendien is het niet gelukt de stijging van het aantal verkeersdoden in 2015 en 2016 goed te maken. Hoewel nul verkeersdoden uiteindelijk in de praktijk naar zijn oordeel niet haalbaar zal zijn, valt er volgens hem nog een wereld te winnen.

Bijvoorbeeld door de uitvoering van het in het Regeerakkoord overgenomen Verkeersveiligheidsmanifest, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van IenW en door een slachtoffervrij verkeerssysteem op te tuigen.

Score Euro NCAP

Van der Knaap raadt potentiële autokopers aan om bij een aanschaf ook vooral te kijken naar de score van een model conform de Euro NCAP. ‘Die kent sinds kort namelijk twee beoordelingsmethodieken: een basisveiligheidsbeoordeling die uitgaat van het minimumniveau van veiligheid dat een koper van een nieuwe auto normaliter mag verwachten. En eentje die is gebaseerd op eenzelfde model dat als extra optie is uitgerust met een veiligheidspakket. Kiezen voor de laatste kan zomaar het verschil tussen 3 of 5 sterren opleveren.’

Mythe zelfrijden

De transitie naar zelfrijdende auto’s kwalificeert Van der Knaap als een serieuze uitdaging. In die overgangsfase gaan hoogwaardige autonoom rijdende auto’s zich mengen met oudere voertuigen die dat nog niet doen. Los van de problematiek die dit met zich meebrengt, is het volgens hem van belang je niet op voorhand rijk te rekenen. ‘Het is een mythe dat zelfrijdende auto’s de onveiligheid of verkeersrisico’s wel even zullen oplossen.

Nul-doelstelling

Dat er in Nederland op termijn uiteindelijk nul verkeersdoden zullen vallen, acht hij zeer onwaarschijnlijk. ‘Dat zou een irreëel uitgangspunt zijn. Ik verwacht wel dat dit op onderdelen die concreet zijn toegespitst op doelgroepen, verkeersdeelnemers en gebieden haalbaar is.

Van der Knaap is dan ook per saldo voorstander van de morele doelstelling van “nul verkeersdoden”. ‘Je kunt het systeem er ook echt op inrichten. Maar als je ook de laatste verkeersdode echt wilt voorkomen, dan moet het land op slot. Want pech, kwetsbaarheid en extreem risicovol gedrag zijn niet volledig uit te bannen.’