RAI Vereniging en AutomotiveNL bundelen krachten

10 juli 2018

De krachtenbundeling tussen RAI Vereniging en AutomotiveNL is definitief. Met de fusie ontstaat één krachtig platform voor ondernemers en instellingen actief in de ontwikkeling en productie binnen de auto- en truckindustrie.

fusie

“Nederland heeft een vitale automotive sector met een grote groeipotentie in de internationale automotive industrie. Bovendien levert deze sector een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke problemen op het gebied van klimaat- en luchtproblematiek, filedruk en verkeersveiligheid”, stelt Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging.

De bedrijven verenigd binnen RAI Vereniging en AutomotiveNL zijn samen goed voor een productiewaarde van 80 miljard euro, waarvan circa 20 miljard in Nederland wordt geproduceerd en geëxporteerd. Volgens Van Eijck heeft Nederland daarmee een sterke internationale economische troef in handen. Bovendien loopt Nederland wereldwijd voorop bij het stimuleren van zelfrijdende auto’s en is een testland bij uitstek. 

Bundeling van kwaliteiten

Dankzij de fusie kunnen de leden en overige partners naar het oordeel van Van Eijck optimaal profiteren van elkanders kwaliteiten. RAI Vereniging is van oudsher sterk op het gebied van handelsbevordering, wet- en regelgeving en haar lobby in Den Haag en Brussel. Leo Kusters, directeur van AutomotiveNL voegt hier aan toe dat de kracht van AutomotiveNL juist zit in het stimuleren van innovaties, ontwikkeling van start-ups en arbeidsmarkt en het nationaal en internationaal verbinden van partijen.

Integrale aanpak

Bovendien is AutomotiveNL gevestigd op de Automotive Campus in Helmond, het hart van de Nederlandse automotive sector. Daarbij kent AutomotiveNL een uniek ledenbestand waarbinnen kennisinstellingen, bedrijven en partners in de publieke sector zij aan zij werken in publiek-private samenwerkingsverbanden. “Gezien de grote dynamiek in de automotive sector en daarbuiten wordt deze integrale aanpak steeds belangrijker”, aldus Kusters.

RAI AutomotiveNL wordt de tiende sectie binnen RAI Vereniging. Dit heeft mede als voordeel dat beide organisaties hun huidige strategische focus met bijbehorende activiteiten en samenwerkingsverbanden zonder beperkingen kunnen doorzetten.