Infrastructuur blijft achter bij groei wegverkeer

14 september 2017

Nederland beschikt over zo’n 139.000 kilometer aan verharde wegen, 6.000 kilometer aan vaarwegen, 3.000 kilometer spoor en 35.000 kilometer aan fietspaden, meldt het CBS enthousiast in haar nieuwe uitgave Transport en Mobiliteit.

Dat lijkt misschien veel, maar wie dit cijfer in perspectief plaatst ziet al gauw dat het nationale wegennet sinds 2005 per saldo slechts 4.906 kilometer is gegroeid.

Ondertussen is het wagenpark met zo’n 2 miljoen voertuigen toegenomen tot ruim 10 miljoen en is de verkeersintensiteit vele malen groter dan ruim 10 jaar geleden.

8 procent méér voertuigen
Zo passeerden op rijkswegen vorig jaar per uur 2.248 voertuigen. Dat zijn er 8 procent meer dan in 2011 toen bijvoorbeeld nog 2.089 voertuigen per uur voorbij kwamen. Dat cijfer is echter slechts een landelijk gemiddelde, want volgens de Nationale Databank Wegverkeersgegevens is de verkeersintensiteit in de regio Utrecht (A1, A2, A12, A27 en A28) het hoogst. Gemiddeld reden er in Utrecht vorig jaar elk uur 4.286 personenauto’s, vrachtwagens, bussen en motorfietsen over rijkswegen. Daarmee zijn deze wegen een factor 16 drukker dan in bijvoorbeeld de regio Delfzijl en omgeving die als het minst druk te boek staat.

A13 drukste rijksweg
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de A13 in Zuid-Holland al vijf jaar achtereen behoort tot de drukste rijksweg. Op dit traject passeerden in de periode 2011–2015 gemiddeld 5.700 motorvoertuigen per uur. In 2016, na de openstelling van de verlengde A4 in december 2015, waren dit er ruim 1.000 per uur minder. Dit komt neer op een daling van 17 procent.

Op de tweede plaats qua verkeersdrukte staat de A10, de ring rond Amsterdam, met gemiddeld 4.610 motorvoertuigen per uur in 2016. Daarna volgen de A12, de A16 en de A2. De N33, de rijksweg van Assen via Veendam en Appingedam naar de Eemshaven in Groningen, is de al jaren de rustigste rijksweg. In de periode 2011– 2016 reden hier gemiddeld 400 voertuigen per uur.